Det kræver åbenhed, kollegial støtte og ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed. Illustration Kamilla Wichmann.

Når borgeren bliver nærgående

Uønsket seksuel opmærksomhed må aldrig være et arbejdsvilkår. Det er den krænkedes oplevelse, der definerer, hvornår en grænse er overtrådt.

Som medarbejder i social- og sundhedssektoren er uønsket seksuel opmærksomhed/seksuel chikane fra borgere og patienter ofte en del af hverdagen.

I de senere år er der kommet mere og mere opmærksomhed på, at det ikke er et arbejdsvilkår, man må affinde sig med, men derimod et arbejdsmiljøproblem, der skal tages hånd om på linje med andre arbejdsmiljøproblemer.

Seksuel opmærksomhed fra en borger, som man er ansat til at tage sig af, kan være krænkende, uanset om den er bevidst eller ubevidst, om det sker en enkelt eller flere gange, og uanset om der er tale om for eksempel sjofle bemærkninger eller egentlige fysiske overgreb.

Det er den krænkedes oplevelse, der definerer, hvad der er krænkende, og forskning viser, at hvis den enkeltes oplevelse af en krænkelse ikke tages alvorligt, kan det i værste fald føre til depression, stress og langtidssygemelding.

Retningslinjer er vigtige

Det kræver åbenhed, kollegial støtte og ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed, og alle anbefalinger lyder, at det lykkes bedst, hvis det er udmøntet i konkrete retningslinjer med udgangspunkt i den pågældende arbejdsplads og medarbejdergruppe.

Ifølge en undersøgelse blandt FOAs medlemmer i 2018 havde hver tredje medarbejder i social- og sundhedssektoren i løbet af det seneste år oplevet krænkelser af seksuel karakter fra borgere eller patienter.

Lige så mange kendte til kolleger, der havde oplevet krænkelser, men over halvdelen af de medvirkende i undersøgelsen vidste ikke, om arbejdspladsen havde retningslinjer på området.

Hold retningslinjerne i live

”Retningslinjerne skal gøre krænkelserne til et fælles problem i stedet for den enkeltes, og de skal understøtte, at det ikke bare er ok, men direkte vigtigt at reagere på dem”, siger faglig sekretær i FOA SOSU, Charlotte von Mehren.

Hun opfordrer til, at arbejdsmiljøgruppen sætter gang i en proces, der kan inddrage alle medarbejdere i udformningen af retningslinjer på området, hvis de ikke findes i forvejen.

Men lige så vigtigt er det, at eksisterende retningslinjer med jævne mellemrum tages frem og drøftes, mener Charlotte von Mehren.

”Retningslinjer har en tendens til at søge ly i lukkede skuffer eller i mørke hjørner på intranettet, hvor nyansatte ikke har en chance for at finde dem. Hvis man gør retningslinjerne til en del af introduktionen af nyansatte, bliver de også ved at være nærværende i forhold til de mere garvede”.

”Tal om dem med jævne mellemrum. Tal om dagligdagens dilemmaer og drøft, om retningslinjerne dækker de udfordringer, I står i, eller om de overhovedet bliver brugt”, opfordrer hun.

”Vi skal turde tale om, hvor vores grænser går, ellers kan det være svært at sige fra, når de bliver overskredet”.

 


 

Social- og sundhedsassistent Louise Breuner

 

Louise Breuner, Social- og Sundhedsassistent, tillidsrepræsentant, Abdominalcenter K, Bispebjerg hospital:

Har du nogensinde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra en borger/patient?

Ja, jeg har haft en patient, der mente, at vi skulle have kontakt efter hans indlæggelse, så han opsøgte mig på de sociale medier efterfølgende, hvor han tilbød sig selv. Han skrev også, at, at da han vidste, hvor jeg arbejdede, kunne han jo bare vente på mig en dag efter job.

Er det noget, I taler om på din arbejdsplads?  

Både ja og nej det er ikke som sådan et emne, men man vender sine oplevelser med kolleger.

Ved du, om din arbejdsplads har retningslinjer for, hvordan seksuel chikane/uønsket seksuel opmærksomhed skal håndteres?  

Jeg tror, det er meningen at man skal kontakte nærmeste leder, men jeg må indrømme at jeg ikke har læst op på det.


 

Niclas Koefoed, Social- og sundhedsassistent, tillidsrepræsentant, Botilbuddet Tranehavegård:

Har du nogensinde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra en borger/patient?

Nej, ikke personligt, men vi har haft en episode, hvor en borger blev utrolig glad for en af mine kolleger og ikke kunne forstå, at det ikke var gengældt.

Er det noget, I taler om på din arbejdsplads?  

Generelt er det udadreagerende adfærd og ikke seksuel opmærksomhed, der fylder, men min kollega gik til sin leder og sin arbejdsmiljørepræsentant, og der blev taget hånd om det med det samme. Vi drøftede det også på et fælles personalemøde, og løsningen blev give borgeren en anden kontaktperson og i det hele taget sørge for at skærme borgeren fra den pågældende kollega.

Ved du, om din arbejdsplads har retningslinjer for, hvordan seksuel chikane/uønsket seksuel opmærksomhed skal håndteres?  

Ja her er nul-tolerance, og det skal anmeldes. I dette tilfælde var der ikke tale om et egentligt overgreb, men det er vigtigt at få handlet på det med det samme, så det ikke udvikler sig.

 


 Søg inspiration