En hilsen fra FOA SOSUs fællestillidsrepræsentanter i forbindelse med OK20-forhandlingerne
Foto: Lars Svane

Kampen er den samme

Formand Mari-Ann Petersens leder fra medlemsbladet FOA SOSU nr. 1 2020

Bladet her har været længe undervejs. En hel måned tager det, fra et blad afleveres til layout, til det ligger ude hos jer medlemmer.

Mens jeg skriver disse linjer, ved jeg derfor ikke, om forhandlerne er kommet i hus med en aftale om nye overenskomster på det private område, OK20.

At jeg alligevel vælger at beskæftige mig med OK20 i denne tekst skyldes selvfølgelig, at det er vigtigt!

Privatansatte fylder, hvad angår antallet af medlemmer, meget mindre end offentligt ansatte i FOA SOSU. Men kampen for vores medlemmers rettigheder og vilkår er nøjagtig den samme.

Både FOA SOSU og ikke mindst FOA generelt har arbejdet længe med forberedelserne til OK20.

I fagforeningen indsamlede vi i løbet af efteråret 2019 krav til de nye overenskomster fra vores privatansatte medlemmer. Kravene blev overdraget til FOAs hovedbestyrelse, der i december foretog den endelige prioritering af, hvilke krav der skulle bæres med til forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Og i januar begyndte så forhandlingerne.

Det private arbejdsmarked er stort, og FOAs andel af det, er relativt beskedent. Vi har derfor brug for de større organisationers muskler for at stå så stærke som muligt. Blandt andet af den grund er det altid de store områder, der forhandler først, så der er skabt et godt udgangspunkt for os andre.

Det er FOA centralt, der har stået for forhandlingerne på vores område, mens FOA SOSUs rolle er mere tilbagetrukken.

Ikke desto mindre har vi været meget synlige under forhandlingerne, da vi lige siden deres start i januar har deltaget med fanen i den såkaldte faneborg for at vise opbakning til forhandlerne og vores medlemmer på det private område.

Hele vejen har vi vist arbejdsgiverne, at fagbevægelsen står skulder ved skulder, ligesom vi gjorde under forhandlingerne af de offentlige overenskomster i 2018.

Og ligesom vi vil gøre igen, når der skal forhandles nye offentlige overenskomster i 2021.

 

Læs mere om FOAs rolle i forhandlingerne