Hatten af for dem!

Faglig sekretær Eva D’Artibale Lorenzen tager hatten af for de to, der har påtaget sig rollen som tillidsrepræsentanter i en turbulent tid.

Faglig sekretær Eva D’Artibale Lorenzen har ikke tal på alle de møder, hun efterhånden har deltaget i med forholdene Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR) på dagsordenen. Der er efterhånden gået to år, siden Region Hovedstaden overtog opgaven fra et privat firma, og medarbejderne kom ind under FOAs overenskomst, men hverdagen har ikke indfundet sig endnu, fortæller hun.

”Vi vidste fra starten, at det ville blive en kæmpe udfordring, fordi der var tale om en stor gruppe medlemmer med nogle helt særlige vilkår. Derfor er vi også sindssygt glade for, at der var to, der påtog sig opgaven med at være tillidsrepræsentanter”, erklærer Eva D’Artibale Lorenzen.

”Hatten af for dem! De kom hovedkulds ind i det her, men de har fået rigtig meget erfaring på meget kort tid, og når det her falder på plads, har de en kæmpe rygsæk og vil være nogle rigtig stærke tillidsrepræsentanter for deres kolleger”.

Væbnet sig med tålmodighed

Eva D’Artibale Lorenzen har tillid til, at ledelsen i RHR gør, hvad den kan for at få bragt tingene i orden, og fagforeningen har derfor under hele forløbet været bevæbnet med en god gang tålmodighed, forklarer hun.

”Der har været meget rod og mange fejl. Fejlene skal naturligvis rettes, og det bliver de. Vi har ikke noget, der har udviklet sig til egentlige sager. Vi arbejder på at få genskabt tilliden mellem ledelse og medarbejdere af hensyn til arbejdsmiljøet, men den slags tager naturligvis tid”.

 

Læs også: Brandslukkere og ildsjæle