Bedre forhold for praktikvejledere på det private område

Fagforeningen har indgået aftale med foreløbig to private firmaer om honorering af opgaven som praktikvejleder. Derved er målet om ordnede forhold på det private område kommet et lille skridt nærmere.

Mange private udbydere af ældrepleje er godkendt som praktiksteder, og mange privatansatte fungerer derfor som praktikvejledere.

For offentligt ansatte er det aftalt som en del af overenskomsten, at det skal udløse et tillæg, hvis man varetager en funktion som praktikvejleder, mens det samme ikke automatisk er tilfældet på det private område.

Derfor glæder det faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Maria Kim Konstantinidou, at det for nylig er lykkedes at blive enig med det private firma DFS Plus om en aftale om løn og uddannelse til praktikvejlederne.

”Det er et lille skridt, men alle de små skridt tæller, når det gælder om at skabe ordnede forhold for vores medlemmer på det private område. Praktikvejlederne har et stort ansvar. De skal sætte sig ind i studiebekendtgørelsen og er ansvarlige for, at eleverne når de opstillede mål. Det er en vigtig opgave, og den er ikke blevet mindre gennem årene”, mener hun.

Har betalt længe

Også det private firma Hjemmehjælpen A/S honorerer deres praktikvejledere og har gjort det længe, fortæller tillidsrepræsentant Susanne Yesilmen.

”Det var slet ikke til diskussion, da jeg bragte det frem. Ledelsen var enig med mig i, at det selvfølgelig skulle udløse et tillæg ligesom det gør i kommunen”, fortæller Susanne Yesilmen, der også har forhandlet et tillæg til virksomhedens forflytningsvejledere.

Tillæggenes størrelse er dog mindre end de ville være på en kommunal eller regional arbejdsplads, så kampen er ikke slut endnu understreger hun.

”Mange bække små. Det skal nok blive til en stor å på et tidspunkt”.

Kigger på naboen

Med de to aftaler i hånden vil det gå hurtigere at få de øvrige private arbejdspladser med på vognen, mener Maria Kim Konstantinidou.

”Virksomhederne kigger jo på, hvordan naboen gør. Ordnede forhold er et konkurrenceparameter, når man skal rekruttere medarbejdere, og ordnede forhold for praktikvejlederne sender desuden et signal om, at også det private område satser på faglært personale”, mener hun.

”Vi har mange medlemmer, der trives rigtig godt med at være privatansatte, ligesom der er masser af borgere, der får kvalificeret omsorg og pleje af privatansat personale. Privat pleje og omsorg er kommet for at blive, men kvaliteten både for borgere og medarbejdere skal selvfølgelig være i orden. Aftalerne er små skridt, men det er vigtige skridt”, konstaterer Maria Kim Konstantinidou.

 


 

Godkendelse af praktiksteder

Før en privat virksomhed kan blive praktiksted skal den godkendes af PASS, det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelsen.  PASS har koncerngodkendt kommuner og regioner, der således selv beslutter, hvor der inden for koncernen skal oprettes praktikpladser.