Vil du være med til at bestemme?

Alle medlemmer, bortset fra pensionister, kan stille op, når blandt andre fagforeningens formand en faglig sekretær og to bestyrelsesmedlemmer er på valg til generalforsamlingen i november.

Hvert år, når FOA Social- og Sundhedsafdelingen afholder generalforsamling, er et af dagsordenpunkterne valg til flere af fagforeningens poster.

I år finder generalforsamlingen sted den 21. november, og her er formand Mari-Ann Petersen på valg ligesom faglig sekretær Maria Kim Konstantiniduo og bestyrelsesmedlemmerne Jean Petersen og Susan McAlden.

Heraf har kun Jean Petersen meddelt, at hun ikke genopstiller, mens de øvrige har erklæret sig klar til en periode mere.

Også 1. suppleant til bestyrelsen, Carina Barsøe Olsen, er på valg og genopstiller ikke. Revisor Lene Tesdorph Jørgensen, der også er på valg, stiller op igen.

Formand

Fagforeningens formand vælges for fire år ad gangen og har sin arbejdsplads i fagforeningen på Godthåbsvej. Som formand sidder man for bordenden og har det overordnede ansvar for den daglige, politiske ledelse af fagforeningen. Formanden er desuden medlem af forbundet FOAs øverste ledelse, hovedbestyrelsen, samt varetager en række andre tillidsposter.

Faglig sekretær

Som en af fagforeningens fire faglige sekretærer indgår man i den daglige, politiske ledelse og har sin arbejdsplads i fagforeningen. De faglige sekretærer, formanden og næstformanden deler fagforeningens lange række af forskellige politiske ansvarsområder. Den nuværende politiske ledelse har desuden aftalt en geografisk opdeling, så de faglige sekretærer og næstformanden er bindeled mellem fagforeningen og fællestillidsrepræsentanterne i et bestemt område. Som faglig sekretær er man valgt for fire år.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har det overordnede politiske ansvar mellem generalforsamlingerne og mødes ca. 8 gange pr. år. Udover den daglige politiske ledelse udgøres bestyrelsen af ni medlemmer, der har deres daglige gang på deres respektive arbejdspladser, samt to suppleanter. Som medlem af bestyrelsen repræsenterer man alle medlemmer og ikke sin arbejdsplads eller sektor. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for fire år.

Revisor

Fagforeningen har to valgte revisorer samt en revisorsuppleant. Som valgt revisor ”overvåger” man bestyrelsen ved kritisk at gennemgå bilag og regnskaber og deltager i to bestyrelsesmøder pr. år, hvor regnskabet fremlægges. Revisorerne er valgt for fire år.

Faggrupperepræsentanter

På generalforsamlingen skal der desuden være valg af faggrupperepræsentanter og -suppleanter inden for alle fagforeningens faggrupper.

Dette valg finder sted hvert andet år, og i den foregående periode har flere pladser stået ledige.

Så tøv ikke med at melde dig som kandidat, uanset hvilken faggruppe du tilhører - dvs. social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygehjælper, plejehjemsassistent, plejer, beskæftigelsesvejleder, hjemmehjælper, neurofysiologiassistent, handicaphjælper og -ledsager eller leder/mellemleder.

Faggrupperepræsentanterne deltager i den centrale sektors faggruppelandsmøder og arbejder sammen med den sektoransvarlige faglige sekretær i forbindelse med særlige aktiviteter for faggrupperne.

Opstilling

Hvis du ønsker at stille op til en af de poster, der er på valg, skal du meddele det skriftligt enten pr. email til gfsosu@foa.dk eller med posten til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, att: politisk konsulent Eskild Høegh-Andersen.

Meddelelsen skal være fremme i fagforeningen senest den 24. oktober kl. 12.