Leder: Mangfoldighed af faggrupper

Leder fra medlemsbladet FOA SOSU nr. 3 2018

OK18 viste, at når vi står sammen på tværs, kan vi vinde.

Sammenhold på tværs er en styrke ikke kun under overenskomstforhandlinger, men også i dagligdagen på arbejdspladserne.

I vores fagforening er vi stærke, fordi vi står sammen på tværs af arbejdsområder og overenskomster, på tværs af offentlig og privat ansat og på tværs af mangfoldigheden af faggrupper. Vi arbejder sammen, og vi kæmper sammen for vores faglige og sociale rettigheder og krav.

Mangfoldigheden i vores forening afspejles blandt andet i de 13 faggrupper, fagforeningen organiserer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere, sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, plejere, beskæftigelsesvejledere, omsorgshjælpere, neurofysiologiassistenter, handicaphjælpere, handicapledsagere, ledere og mellemledere i den kommunale ældrepleje. Og dertil kommer ikke-uddannede, ansat inden for fagforeningens område.

Mangfoldigheden afspejles også gennem de helt enormt mange forskellige jobs, medlemmerne har på baggrund af deres uddannelser.

Og mangfoldigheden afspejles gennem de 12 forskellige overenskomster, der dækker de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder på det kommunale, det regionale, det statslige og det private område.

Hvis mangfoldig skal være en styrke, er det vigtigt, at alle kan føle sig som en del af fællesskabet. I fagforeningen har vi plads til alle, og mange nye har det seneste år fået lyst til at være med. Det er godt for fællesskabet på arbejdspladserne, og det styrker kampen for vores krav.

Så med et lille lån fra Gnags: Lige meget, hvem du er, og lige meget hvad du er, så velkommen her!