Illustration Kamilla Wichmann

Fagforening i farver

Medlemmerne af FOA Social- og sundhedsafdelingen er ikke en grå masse af ”sosuer”, men en mangfoldig skare af faggrupper og mennesker med forskellig baggrund, kultur og orientering.

”Vi vil gerne vise, at vi er en fagforening i farver, og at vi har en mangfoldig skare af medlemmer. Det er vigtigt, at man kan se sig selv i medlemskabet, selvom man måske har en anden faglig baggrund, tro, kultur, seksualitet osv. end flertallet”.

Sådan forklarer faglig sekretær Eva Lorenzen om baggrunden for, at fagforeningen afholder "mangfoldighedsfest", går med i optoget til Copenhagen Pride og i det hele taget har fokus på mangfoldighed.

Lige muligheder

”Vi ønsker at åbne fagforeningen endnu mere op. Hvis man vil give alle lige muligheder, skal de behandles forskelligt. Nu udforsker vi forskellene i nogle uformelle rammer for at finde ud af, om der er noget vi kan gøre for at skabe endnu mere plads til forskelligheden både i fagforeningen og på arbejdspladserne”.

”Af de 1200 medlemmer, der har meldt sig ind i fagforeningen det seneste halve år, er der meget få Jensen’er og Nielsen’er imellem, så vi er meget farverige.

afholder "mangfoldighedsfest", går med i optoget til Copenhagen Pride og i det hele taget har fokus på mangfoldighed.

Hensigten med mangfoldighedsfesten har ikke kun været at tiltrække folk med en anden etnicitet end flertallets”, tilføjer Eva Lorenzen.

”Vi håber faktisk også, at den tiltrækker ’Anna fra Vanløse’, selvom hun bare går og føler sig helt almindelig. Forskelligheden vedkommer jo også hende, for hvis vi italesætter forskellene, giver det en god dynamik, som vi kan udvikle os ved. Ved at få kulturerne til at mødes, beriger vi hinanden og bliver bedre til at forstå hinandens tankegang, uanset hvad vi kommer fra, og hvad eller hvem vi interesserer os for”.