Kære medlemmer

Nytårshilsen fra formand Mari-Ann Petersen

Et nyt år nærmer sig – et udfordrende år.

Regeringen og de økonomiske vismænd siger, at økonomien har det godt. Det kan vi så ikke lige mærke på den offentlige sektor, hverken som borgere eller medarbejdere. Men vi ser frem til, at det skal kunne mærkes på de nye overenskomster!

Når de kommer altså. Forhandlingerne om overenskomsterne på det offentlige område er nemlig i skrivende stund gået i stå.

Står sammen 

De offentlige arbejdsgivere viser ikke tegn på at ville forhandle en arbejdstidsaftale med lærerne og underviserne, og vi har de faglige organisationer imellem givet hinanden håndslag på, at ingen starter egentlige forhandlinger, før der er indgået en aftale om lærernes arbejdstidsaftale. Den slags er nemlig noget, der skal aftales gennem forhandlinger og ikke ved lovindgreb, som det skete for lærerne i 2013.

På samme måde står vi i de faglige organisationer sammen om krav om reallønsfremgang for alle, ekstra penge til de lavest lønnede og til at mindske uligelønnen på de typiske kvindefagsområder. Og derudover er der enighed om, at retten til betalt frokost skal ind i de overenskomster, hvor det indtil nu har været kutyme.

Arbejdsgivernes krav går i den stik modsatte retning, og en egentlig storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked er derfor allerede nu rykket nærmere.

Det nytter

I 2008 sagde FOAs medlemmer fra og kæmpede sig til en mere retfærdig løn. Det kan vi gøre igen. Konflikten i 2008 viste, at aktive og synlige medlemmer spiller en helt afgørende rolle for overenskomstresultatet.

En anden udfordring er den Finanslov for 2018, som netop er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Igen med skattelettelser til de rigeste, besparelser på uddannelserne og mere privatisering af opgaverne i kommuner og regioner.

Det er os, der skal råbe op, når velfærden er truet, for det er os, der færdes derude, hvor hovedløse besparelser og usolidariske skattelettelser har konsekvenser.

Derfor har vi i fagforeningen taget kontakt til de nyvalgte politikere i region og kommuner med en invitation til at samarbejde og med budskaber om, at der skal ansættes flere på social- og sundhedsområdet; at der er behov for, at flere uddannes og efteruddannes; og arbejdsmiljøet styrkes, så arbejdskraften kan fastholdes.

2018 bliver et spændende år, hvor vi skal mødes i kampen for velfærden og for en god overenskomst.

Godt nytår!

Mari-Ann Petersen, formand