Beretning 2017

FOA Social- og Sundhedsafdelingen beretning september 2016 - september 2017

Når fagforeningen den 15. november 2016 afholder generalforsamling, skal blandt andet beretningen til debat.

I beretningen opridser fagforeningens daglige politiske ledelse og bestyrelse, hvad der er blevet arbejdet med i perioden siden sidste generalforsamling, og hvilke resultater der er nået.

Læs blandt andet om overenskomstresultatet på det private område i 2017 og om forberedelserne til nye offentlige overenskomster i 20189. Læs, hvordan fagforeningen arbejder med løn, med arbejdsmiljø og med udvikling af fagligheden. Og læs, hvordan arbejdsmarkedet for sosu-grupperne udvikler sig i vores område.

Som bilag til beretningen kan du også finde generalforsamlingens dagsorden, forslag til ændring af fagforeningens love og forslag til næste års budget.

Beretning 2017