Pressemeddelelse FOA generalforsamling 2015

Pressemeddelelse:

FOA Silkeborg-Skanderborgs afdelingsgeneralforsamling torsdag den 29. oktober i Silkeborg:

”Siden generalforsamlingen i oktober 2013 har afdelingens arbejde været præget af kommunernes og regionernes dårlige økonomi.  Helt generelt prioriteres den offentlige velfærd i disse år ikke særlig højt af politikerne. Fokus er på skattelettelser til både erhvervsliv, boligejere og folk i arbejde.

Det fik vi i den grad at mærke ved overenskomst 2014, som ikke ligefrem gav jer medlemmer den anerkendelse, I fortjener” Sådan indledte Ulla Gram, afdelingsformand i FOA Silkeborg-Skanderborg sin mundtlige beretning på afdelingens generalforsamling i Silkeborg torsdag aften.

”Samtidig forringer skiftende regeringer vilkårene for ledige og syge. Og byrådene i Silkeborg og Skanderborg skal udmønte nye besparelser, aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og finansminister Claus Hjort Frederiksen. Også hospitalerne i Region Midtjylland, herunder Regionshospital Silkeborg, rammes igen af besparelser, så den nye lille venstre regering gør rigtig ondt på den offentlige velfærd”, sagde Ulla Gram som understregede, at besparelser på den offentlige velfærd vil FOA arbejde imod, hvilket FOA både udtrykker offentligt og i møder i det politiske system.

”Desværre er vi også blevet mødt med at 62 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune konkurrenceudsættes. Det vil formodentligt betyde, at plejehjemspladserne udliciteres til et privat firma. Opgaven kan også blive på kommunale hænder, men så skal kommunens kontrolbud være bedre og billigere end det private firmas. Risikoen for dårligere arbejdsforhold er til at føle på uanset hvad!” Sagde Ulla Gram

”Der var også roser til afdelingens to kommuner: Heldigvis er det lykkes med fortsat at lave mange gode uddannelsesaftaler for vores medlemmer. Aftaler, som vi og medlemmerne kan være stolte af, da de både giver ansatte et fagligt kompetenceløft og ledige en mulighed for at komme ind på det ordinære arbejdsmarked og forhåbentlig opnå en fast stilling”, fortalte Ulla Gram

 

På generalforsamlingen deltog 129 medlemmer, og de genvalgte afdelingens næstformand, Per Brobæk, for fire år. Til bestyrelsen var der genvalg til Lotte Christensen, Karen Munk Andersen, Susanne Døssing, Lene Blume, mens Mette Henriksen og Linda Thrane blev nyvalgt.

 

 

For yderligere oplysninger:

Ulla Gram, afdelingsformand FOA Silkeborg-Skanderborg