FOA i Radio Silkeborg

FOA i Radio Silkeborg 

Som led i FOA's synlighedskampagne kører FOA Silkeborg-Skanderborg i hele december måned 2 radiospots i Radio Silkeborg.

Under overskriften "Sammen gør vi forskellen" sætter de 2 radio spots fokus på hvordan FOA kan hjælpe medlemmerne med at gøre en forskel i det daglige arbejde.  

Har du ikke hørt de to spots, kan du høre dem her:

 Alene arbejde

 Anerkendelse