Vikar - pas på ved sygdom!

Vikar-pas på ved sygdom!

Er du vikar – pas på ved sygdom!

Alle ledige skal være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende, for at kunne få ret til sygedagpenge. Det gælder også vikarer i arbejdsfri perioder.

De vikarer der er ansat som løsarbejdere (uden løn under sygdom), eller har et ansættelsesforhold der ophører, skal melde sig ledig 1. ledighedsdag.

Et eksempel kan være, at en vikar der er ansat mandag, og som ikke har et ansættelsesforhold tirsdag skal melde sig ledig tirsdag. Dette selvom vikaren er ansat igen fra torsdag samme uge.

Ydelseskontoret tolker kun afgørelsen, som gældende i hverdagene. I forhold til udbetalingen af sygedagpenge, er det derfor ikke nødvendigt at melde sig ledig lørdag eller søndag, hvis der ikke er et ansættelsesforhold der. Dog skal du være opmærksom på, at du evt. kan blive syg eller komme ud for et en ulykke der gør du bliver sygemeldt mandag.

Der kan derfor være en fælde i, at kunne leve af sine vikartimer, ikke at være berettiget til supplerende dagpenge, samt droppe tilmelding til jobcentret - på Jobnet.dk.

Lovens beskæftigelseskrav for modtagelse af sygedagpenge siger yderligere, du skal have UAFBRUDT tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 26 uger før sygemeldingen og have været beskæftiget som minimum 240 timer.


Er du i tvivl, spørg på Jobcentret samt ydelseskontoret.