Vindere af gavekort udtrukket

I forbindelse med afholdelse af afdelingens generalforsamling den 4. okt. 2012 er følgende medlemmer udtrukket i vores hvervekonkurrence 2012:

1. præmie: citygavekort 2000,00 kr. Bente Brandborg
2. præmie: citygavekort 1000,00 kr. Erik Jørgensen
3. præmie: citygavekort   500,00 kr. Dorrit Ribergaard

Gevinsterne er sendt til vinderne.