Vikar-pas på ved sygdom!

Er du vikar – pas på ved sygdom!

Der er kommet nyt regelsæt for at få sygedagpenge i tilfælde af sygdom. Hvis du er vikar så skal du være særlig opmærksom på 2 ændringer.

1. Sygedagpengelovgivningens § 32 ændres pr. 1. juli 2012 så beskæftigelseskravet i forhold til din kommune ændrer sig til, at du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden, og i denne periode været beskæftiget i mindst 240 timer, samt ikke have ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold.

2. Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse som kommunerne skal rette sig efter, for at kunne udbetale sygedagpenge i tilfælde af at du opfyldet punkt 1. Du skal på første dag du er ledig, tilmelde dig jobcentret som ledig.

Eksempel:

Karen er vikar i et vikarbureau, hun har arbejdet som vikar for bureauet i 4 år. Hun går hjem fra job en mandag. Hun planlægger at holde arbejdsfri tirsdag og onsdag og den næste vagt hun har, starter om torsdagen. Hvis Karen kommer ud for en ulykke, eller bliver alvorligt syg om onsdagen så opfylder hun ikke betingelserne for at modtage sygedagpenge, fordi hun ikke meldte sig ledig på jobcentret om tirsdagen. Hvis du har 2 arbejdsfri dage en lørdag og søndag, så behøver du ikke melde dig ledig.
Alle andre dage i ugen som er arbejdsfri skal du derimod agerer som du er ledig for at være sikker på at kunne modtage sygedagpenge, hvis du er så uheldig at blive syg. Er du i tvivl – spørg i dit jobcenter.