Regelændring barns sygdom

Ny Retningslinje for frihed ved barns første og anden sygedag.

Efter en afgørelse d 09.11.2012 ved en voldgift er der nu ændret på hvornår
første og anden sygedag tæller indenfor det offentlige område:

Vejledningen fra FOA nu:

*  barnets første sygedag er den kalenderdag, hvor sygdommen opstår 

*  bliver barnet syg sent søndag eller en hverdag, kan den efterfølgende
    dag anses som barnets første sygedag. 

*  hvor sent på dagen er endnu ikke fastslået, men umiddelbart
    må ”sent” betyde sen eftermiddag eller aften.

*  Barnets anden sygedag er den anden kalenderdag barnet er sygt.

Uddybende notat fra FOA kan læses HER!