OK24: Statens forlig sætter rammen for de næste overenskomstforhandlinger

I den forgangne weekend landede forhandlingen om en ny overenskomstaftale for statens ansatte. Gennem lange og intensive døgn har parterne forhandlet sig frem til en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over de næste to år.

Den økonomiske ramme er smallere, end FOA har kæmpet for, men resultatet hænger sammen med, at Det Økonomiske Råd har nedjusteret deres forventninger til lønudviklingen på det private område, og da det offentlige område ikke må ligge over det private, så er det altså her, vi er landet.

FOAs oprindelige mål var en ramme på min 10 %, men siden er de økonomiske forudsigelser ændret bl.a. ser det ud til, at inflationen endelig er bremset op og derfor vil rammen på 8,8 % betyde en reallønsfremgang til FOAs faggrupper – man vil altså opleve, at lønnen stiger i forhold til priserne generelt.

Samtidig er det aftalt, at den største del af stigningen kommer først i perioden. Normalt vil stigningerne være mere jævnt fordelt over hele perioden, men denne gang kommer der en reel stigning allerede pr. 1. april, hvis resulatet bliver stemt igennem ved urafstemningen.

Udover lønstigninger rummer statens aftale også forbedret barsel, forbedringer i forhold til frihed, og generelt peger resultatet i retningen af øget fleksibilitet for lønmodtagerne. Endeligt medfører aftalen, at man fra 2025 skal anvende et nyt lønindeks, og det er rigtig godt. Det påvirker nemlig reguleringsordningens udmøntning, når det private og offentlige område ikke følges ad, så vi ikke risikerer at skulle af med lønmidler, hvis økonomien pludselig ændrer sig, som der var risiko for ved de sidste forhandlinger i OK21.

Forliget på statens område sætter normalt rammen for forhandlingerne på det kommunale og regionale område. Forhandlingerne er i fuld gang og det bliver spændende at se, hvor de lander.

Når alle aftaler på det statslige, regionale og kommunale område er på plads, bliver de sendt til afstemning blandt medlemmerne i OK fagforeningerne.