Fagligt udviklingsår

2025 er udpeget til fagligt udviklingsår, hvor vi på tværs af organisationen skal bane vejen for et øget samarbejde og fællesskab på tværs i FOA – og dermed en bedre løsning af de udfordringer, som faggrupperne står med.

Arbejdet med fagligt udviklingsår er i fuld gang. Fra at HB har arbejdet med de overordnede linjer og rammer, er turen nu kommet til det lokale arbejde.

Den 3. og 4. juni deltager 20 repræsentanter fra FOA Randers til arbejdskonference i Århus, hvor de skal komme med deres input til udviklingsprocessen. Deltagerne er TR, AMR eller bestyrelsesmedlemmer fra alle sektorerne i afdelingen.

Efter sommerferien og frem til afdelingens generalforsamling vil det blive sikret, at du som medlem også kan gøre din mening gældende. Det kan du læse mere om i de kommende nyhedsbreve.

Hele processen munder ud i et beslutningsforslag til en ny struktur for organisationen.

Forslaget skal behandles i foråret 2025 på en ekstraordinær kongres og beslutningerne skal sikre, at FOA bliver ved med at være en attraktiv organisation og et stærkt fagligt fællesskab, der rækker ind i fremtiden.