Pressemeddelelse

Bak op om de røde faner

De røde faner kalder ikke til revolution og samfundsnedbrydning. Tværtimod er fagbevægelsen en vigtig og konstruktiv samarbejdspart i forhold til at sikre et stabilt arbejdsmarked og mindske ulighed, og undersøgelser viser, at produktiviteten øges på arbejdspladser med høj organisering.

De netop overståede overenskomstforhandlinger er et godt bevis på det første – her var det en af FOAs prioriteringer at løfte de lavestlønnede og det lykkedes.

Men kampen mod ulighed er ikke bare en kamp om at få mere i løn. Ulighed får samfundet til at falde fra hinanden - forståelsen, respekten og solidariteten for hinanden mindskes. Vi mister tilliden til hinanden, og det er vores tillid, der er fundamentet for vores velfærdssamfund.

Sammenhængen mellem lønkamp og den overenskomstbærende fagbevægelse er velkendt for de fleste, men at høj organiseringsgrad og øget produktivitet hænger sammen, falder nok ikke alle ind.

Ikke desto mindre viser studier fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, at arbejdspladser med høj organiseringsgrad har en højere produktivitet. Det sker fordi dialogen mellem medarbejdere og ledere er bedre, når det sker inden for rammerne af en overenskomst, der sikrer tryghed i ansættelsen og bedre rettigheder.
Medarbejderne er altså sikret indflydelse på egne vilkår.

Derudover understøtter fagforeningen medlemmer til i højere grad at få uddannelse og kompetenceudvikling. Det er godt for både den enkelte og arbejdspladsen.

Alt dette bidrager til at øge produktiviteten til gavn for både arbejdspladserne og for samfundsøkonomien generelt.

I dag signalerer de røde faner altså både kamp mod ulighed og samtidig styrkelse af en samfundsmodel, der sikrer høj velstand for alle i form af høj løn, fritid og en lav grad af ulighed, utryghed og fattigdom.

Det synes jeg er værd at kæmpe for.

 

Lene Hartmann

Afdelingsformand FOA Randers