Ingen aprilsnar!

Lidt mere i løn og pension

Fra 1. april stiger din løn og din pension, men præcis hvad der sker, afhænger af, om du er pædagogisk assistent, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistentelev.

Der er også forbedringer, der særligt vedrører dig, som er nyansat, eller dig, som har flere års erfaring. Alle de nævnte ændringer sker med virkning pr. 1. april 2022.

Pædagogisk assistent: 

 

Før 1.april 2022

Pr. 1. april 2022

Hvad betyder det for mig

 

Grundløn

Løntrin 20

Løntrin 20 + 1200 kr.

Ca. 145 kr. mere om måneden

 

3 års erfaring

Løntrin 22 + 1392 kr.

Løntrin 22 + 2600 kr.

Ca. 145 kr. mere om måneden

 

6 års erfaring

Løntrin 25 + 1392 kr.

Løntrin 25 + 2600 kr.

Ca. 145 kr. mere om måneden

 

Forhøjelse af pensionsbidrag for timelønnede og månedslønnede

13,12 %

13,31 %

Forhøjelse af indbetalingen med 0,19 %

Pædagogmedhjælper: 

 

Før 1.april 2022

Pr. 1. april 2022

Hvad betyder det for mig

 

Grundløn

Løntrin 13 + 1552 kr.

Løntrin 13 + 1552 kr.

Ingen ændring

 

3 års erfaring

Løntrin 16 + 2.552 kr.

Løntrin 16 + 3.552 kr.

Ca. 121 kr. mere om måneden

 

11 års erfaring

Løntrin 19 + 2.552 kr.

Løntrin 19 + 3.552 kr.

Ca. 121 kr. mere om måneden

 

Nyansatte på månedslønsvilkår

9 måneders karens inden ret til pension

5 måneders karens inden ret til pension

Tidligere oprettelse af pensionsordning

 

Forhøjelse af pensionsbidrag for timelønnede og månedslønnede

13,12 %

13,31 %

Forhøjelse af indbetalingen med 0,19 %

Pædagogisk assistentelev:

Den særskilt lavere løn for elever under 18 ophæves, så elever under og over 18 år får samme (højere) månedsløn

 

Almindelige lønstigninger for alle hovedforløbselever på almindelig elevløn – 59,62 kr. mere om måneden

 

Ret til voksenelevløn for elever, der er fyldt 25 år ved elevforholdets start og har 1 års sammenlagt relevant beskæftigelse

 

Præcisering af kommunernes adgang til af aflønne elever, der er fyldt 25 år ved elevforholdets start med voksenelevløn – også selv om eleven ikke opfylder bestemmelsen om 1 års sammenlagt beskæftigelse

Har du spørgsmål til dine overenskomstforbedringer, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller kontoret.