Alle aftaler gælder stadig

- også i en Corona-tid.

I PMF Fyn har vi i den sidste tid oplevet, at vores medlemmer er blevet bedt om at være mere fleksible, end de plejer.

Det kan være:

  • at man skal blive længere tid på arbejdet, uden at man får tillæg for det
  • at man skal stå til rådighed ud over den planlagte arbejdstid
  • at mødeplanen generelt er meget løs

En del af vores medlemmer er usikre på, om arbejdsgiverne er blevet udstyret med en særlig ret under Corona-krisen, og om vores overenskomster og aftaler er helt eller delvist sat ud af kraft.

Til det er der kun at sige, at ingen af delene er tilfældet.

Vores overenskomst og andre aftaler - heriblandt arbejdstidsaftalen - skal stadig overholdes.

Oplever du som medlem at aftaler ikke overholdes, eller at du ikke får de tillæg, du har krav på, så henvend dig til din tillidsrepræsentant eller PMF Fyn.