Få mere at vide inden du stemmer om OK18!

Forhandlingerne om din nye overenskomster er endt i forlig og lige om lidt kan du stemme om den.

Det blev nok en af de mest omtalte overenskomster og der har været mange holdningstilkendegivelser - ikke mindst fra medierne - om hvad der er kommet ud af overenskomstforløbet og ikke mindst hvad der skete undervejs.

Hvis du er i tvivl om hvad du skal stemme, gerne vide mere om hvad overenskomsten indeholder eller er nysgerrig i forhold til hvad der skete undervejs, kan du tilmelde dig et af PMF Fyns medlemsmøder.

Du finder medlemsmøderne her: Medlemsarrangementer