Hjemmeplejen i Helsingør – nu samlet under et tag

FOA Nordsjælland var onsdag d. 5. februar 2019 inviteret til åbningsreception, da Hjemmeplejens hus i Helsingør officielt åbnede.

Med taler fra Borgmester Benedicte Kjær, udvalgsformand for social- og sundhedsudvalget Mette Lene Jensen og leder af hjemmeplejen Hanne Munch, blev vi inviteret ind i det nye hus, der rummer hjemmepleje, terapeuter, akutteam og ledelse.

Hjemmeplejens leder, Hanne Munch, fortalte om de nye rammer, om tankerne bag at samle hele Helsingørs hjemmepleje under et tag i sin tale. En proces der startede med en budgetanalyse i 2016. Siden da, har medarbejderudvalget og ledelse arbejdet på sammenlægningen -  3 års arbejde om at samle hjemmeplejen i et hus.

 

 

( Leder Hanne Munch, udvalgsformand Mette Lene Jensen, tillidsrepræsentant Rie Andersen)

”Principperne for indretningen af huset er fællesskaber. Fælles distriktsområder for de tre nye distrikter, hvor også lederne holder til. Fælles område for koordination og planlægning med deres leder, fælles område for akutteam og nat, m.fl. med deres leder, og fælles spisestue hvor der kun spises frokost. De faglige fællesskaber tager sit udgangspunkt i distrikternes øer, hvor vi mødes om tavlerne for at finde fælles fagligt fodslag omkring borgerne og vores egen faglige udvikling. Og det er sådan ibrugtagning af huset er tænkt.” sagde Hanne Munch, Leder af hjemmeplejen i sin tale.

 

Ikke alle har taget lige godt i mod beslutningen

Vi har i FOA Nordsjælland været i kontakt med medarbejdere, der i forbindelse med sammenlægningen, har valgt at søge andre arbejdspladser, eller benytte sig af muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Flytningen er et vilkår, som vi som faglig organisation, har arbejdet med, og ikke imod. Vi har sammen med vores tillidsvalgte været meget optaget af, at beslutningen nok er truffet på et højt plan, men at medarbejderne gennem MED-udvalget og gennem deltagelse har haft maksimalt indflydelse.
Det er altid svært med store omvæltninger, og vi har sammen med Fællestillidsrepræsentant Margit Koch, og Tillidsrepræsentant Rie Andersen, løbende været i dialog med medarbejderne.

”Beslutningen er ikke truffet for at genere medarbejderne, men faktisk for at sikre nogle vilkår, der gør organisationen mere robust. Vi kan desværre ikke regne med, at der fra politisk hold, kommer en stor pengepose til,  så det er nødvendigt at få glæde af de stordriftsfordele, som en samlet hjemmepleje giver. Faktisk er en af resultaterne, at pengene kan bruges på personale i stedet for bygninger ”, siger Rie Andersen, Tillidsrepræsentant for Social- og sundhedspersonalet.

”Nogle medarbejdere frygter, at det bliver for stort, altså at de personligt får svært ved at trives i den nye sammenhæng. Dér håber jeg, at de vil bruge os tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen, til at finde løsninger, der passer til dem. Vi kan bedst løse de problemer, vi får at vide”, fortæller fællestillidsrepræsentant Margit Koch, som har sparret med Rie under hele forløbet.

 

 

(fællestillidsrepræsentant Margit Koch, Tillidsrepræsentant Rie Andersen)

Synlig ledelse


Hele ledelsen vil være samlet i hjemmeplejens hus. Det vil betyde, at ledelsen vil blive mere synlig, og det er en af de helt skarpe pointer ved flytningen - alle er del af samme virksomhed.
Det at afstanden til ledelsen bliver kortere, er en af de ting, som der er store forventninger til. ”Mit håb er, at når kollegaerne i fremtiden fortæller om hjemmeplejen som arbejdsplads, så fortæller de om en faglig stærk, og spændene arbejdsplads, hvor vi løfter i flok, og alle bliver hørt. Det at vi som ansatte er stolte af, at vi arbejder i hjemmeplejen, og af den forskel vi gør for kommunens borgere, er nok et af de vigtigste mål for fremtiden”, afslutter Rie inden turen til pølsevognen og fejringen af det nye hus fortsatte. 

 

  

(Selv cyklerne blev pyntet, klar til at rykke ud, dag aften og nat)

 

Sørg for sikkerhed, organiser dig.


Det er altid svært at skulle ændre vaner eller flytte fra noget, man synes fungerer godt. Ofte finder man heldigvis ud af, at de ændringer der sker, bringer noget godt med sig.
"Bliver udfordringer for store og medfører tvivl om arbejdsforhold, kompetencer, løn eller andet, er det vigtig at kunne få kvalificeret råd og vejledning. Man er meget sårbar, hvis man ikke har nogen til at støtte og hjælpe sig. Jeg opfordrer alle til at organisere sig, så opstår der situationer, hvor man har brug for hjælp, er FOA Nordsjælland klar", siger Mette Linsaa, sektorformand social- og sundhedssektoren FOA Nordsjælland