Pressemeddelelse fra medarbejdersiden i Region Hovedstadens Psykiatri

Fællesudtalelse fra de ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri

Den 8. juni indgik Regeringen og Danske Regioner en aftale om regionernes økonomi for 2017, der har som konsekvens, at Region Hovedstadens psykiatri skal spare 50,9 millioner på næste års budget.  

I den forbindelse vil vi som medarbejdere gerne udtrykke vores store bekymring.  

Besparelsen sker på et tidspunkt, hvor andelen af psykiatriske patienter stiger i bekymrende grad. Siden 2009 er der sket en stigning i antallet af patienter, der modtager psykiatriske behandling i Region Hovedstaden med 24% og udviklingen ser ud til at fortsætte. Besparelsen sker også på et tidspunkt, hvor der til stadighed stilles højere og højere krav til os som medarbejdere, hvilket bla. kommer til udtryk i det utal af målinger, der laves på produktiviteten af vores arbejde og det dertilhørende registreringsarbejde. 

Vi anerkender selvfølgelig politikernes ret til at foretage disse besparelser, men forstår ikke, hvorledes disse skal kunne gennemføres når den politiske vision for region hovedstaden samtidig er, at den skal have ”…. et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau”. 

Kort sagt står de høje politiske ambitioner slet ikke mål med de forringelser i behandlingen som disse fortsatte besparelser kommer til at medføre.  

Vi oplever som medarbejdere, at vi er fanget i et krydspres mellem disse alt for høje og urealistiske politiske ambitioner samtidig med at betydelige besparelser skal effektueres hvert år. Et krydspres der helt konkret kan aflæses i den markante stigning i antallet af henvendelser til Falck Healthcare fra stressede medarbejderne. Vi har allerede nu svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere og denne udvikling vil fortsætte, hvis udviklingen ikke vendes med forringelse af patientbehandlingen til følge. 

Det er desværre for naivt at bede om at besparelserne bliver taget af bordet. Det ved vi godt. Vores håb er istedet for, at man på det politiske niveau forstår, at besparelserne skal følges op af en skarpere prioritering af de politiske ambitioner og dertilhørende driftsmål for at fastholde de kompetente medarbejdere og give dem en oplevelse af at udføre deres arbejde mere tilfredsstillende med patienten i centrum.  

På vegne af medarbejderne i Region Hovedstadens psykiatri:
Britt Christensen FTR, FOA
PC Nordsjælland
Britt.Christensen@regionh.dk
Tlf. 29130369 

Helle Thorhus FTR, DSR PC Ballerup Helle.thorhus@regionh.dk tlf. 40269569
Simon Heide Petersen Psykolog, FTR
PC Nordsjælland Simon.Heide.Petersen@regionh.dk
tlf. 22642333 

Helle Andersen FTR, Dansk Socialrådgiverforening PC Nordsjælland
Helle.01.andersen@regionh.dk tlf. 23482069
Lasse M. Schmidt Læge/M.D. FTR YL PC Frederiksberg
Lasse.Schmidt@regionh.dk
Tlf 21689768 

Michel Kikkenborg FTR, Pædagogerne Region Hovedstadens psykiatri Michel.kikkenborg@regionh.dk tlf: 27242032