Faglighed i hjemmeplejen

DEBAT: Faglighed i hjemmeplejen

Af Kerstin Nielsen, social- og sundhedshjælper i Fredensborg, Ryttervænget 212, Fredensborg:

Jeg er en del af en gruppe social- og sundhedshjælpere, der over en periode deltager i et projekt i FOA Nordsjælland, der skal være med til at synliggøre vores faglighed.

Jeg har selv arbejdet som både hjemmehjælper og efter opskoling som social- og sundhedshjælper i ca. 28 år. Over disse år er der sket meget indenfor vores job. Vi har fået et større ansvar og forpligtelser overfor vores borgere.

Det er ikke som i gamle dage, hvor vi havde mindre plejeopgaver, madlavning, indkøb og rengøring. Vi har igennem årene fået mange opgaver, hvor vi tager hånd om det hele menneske, og finder løsninger på borgerens behov og ønsker for at få et godt liv.

Det omfatter: Plejen fra top til tå både fysisk, psykisk og socialt. Kontakt til samarbejdspartnere og ikke mindst de pårørende.

Grunden til at jeg tager bladet for munden er, at på denne måde at gøre opmærksom på – og synliggøre vores faglighed.

Mange siger, at man jo bare kan blive social- og sundhedshjælper, hvis man ikke kan andet – men det er ikke korrekt.

Vi har en stor faglighed og en vigtig funktion i samfundet, der ikke altid bliver værdsat. Jeg er meget stolt af mit arbejde, og det er ikke kedeligt som mange tror, for der er aldrig to dage der er ens i mit arbejde og med de mennesker, jeg har omkring mig.

Der er ikke problemer i mit arbejde – der er udfordringer hver dag.

Lokalavisen i Hørsholm