Udlicitering eller ej?

Topchef i ISS Martin Gaarn Thomsen har i den forløbne uge udtalt, at hvis det offentlige overlader tekniske opgaver som kantinedrift, rengøring, vedligeholdelse af bygninger, parker, veje, hospitaler og skoler til private virksomheder, så vil de spare omkring 12 milliarder kroner

Det er noget af en påstand.

Ifølge topchefen kan han løse opgaverne omkring 12 procent billigere end det offentlige, fordi ISS ifølge ham tror på, at man kan gøre det mere effektivt, hvis man kun fokuserer på det, der er ens kerneopgave.

Ifølge ISS, så kan vi tage et eksempel som et hospital, hvor kerneopgaven er at gøre patienterne raske, og ikke at stå for den tekniske vedligeholdelse. Det kunne et privat firma stå for, og derfor mener topchefen i ISS, at det kan gøres mere effektivt.

Men, men, men
Der er talrige dårlige eksempler på udlicitering af bløde velfærdsopgaver som børnepasning, skoler, ældrepleje og omsorg, og vi kan drage erfaringer fra både Danmark og Sverige, men hverken eksperterne i Produktivitetskommissionen eller politikerne lader til at kunne finde frem til dem. Finansminister Bjarne Corydon har tidligere udtalt, at ”Det er et bidrag til en bedre offentlig sektor, hvis vi får mere kvalitet for pengene, når vi bruger private til velfærd”, men private firmaer byder så lavt på en opgave, at kvaliteten ofte falder. En del private firmaer går konkurs, hvorefter det offentlige igen står med opgaven – nu med ekstraudgifter til følge.

Det kan undre mig, at både regeringen og Produktivitetskommissionen lader til at se bort fra de ret negative erfaringer flere danske og svenske kommuner har gjort sig. ISS måtte trække sig fra driften af børnehaver i 2002, mens 40 svenske folkeskoler tidligere er gået konkurs efter udlicitering til private. De erfaringer er vigtige at inddrage, når regeringen lægger op til mere udlicitering på centrale velfærdsområder.

ISS måtte droppe børnepasning i danske kommuner
Flere danske kommuner lod ISS overtage børnepasningen i flere kommunale daginstitutioner tilbage i sidste halvdel af 1990’erne frem til 2002. Erfaringerne her fra skræmmer. Her måtte ISS CarePartner opgive at drive dagsinstitutioner i Danmark, efter at Assens og Farum kommuner valgte at opsige kontrakterne på otte ud af de 14 daginstitutioner, som ISS drev i Danmark. Årsagerne var mange. Dels var det svært at tjene penge for private ISS.
Men den vigtigste forklaring var, at forældrene var utilfredse med, at institutionerne ikke kunne leve op til ISS' fine løfter, forældrebestyrelser og pædagoger klagede over manglende indflydelse, og administrationen var kaotisk og stjal ledernes tid. Flere ISS-institutioner fik et dårligt psykisk arbejdsmiljø. ISS blev aldrig et alternativ til det kommunale pasningstilbud.

På ældreområdet står eksemplerne i kø
De økonomiske fordele er ikke så betydelige, som normalt fremføres: Erfaringer på plejeområdet sandsynliggør derimod, at man lige så let kan få et samlet ekstraregning ved udlicitering. Dels opleves der også konkurser blandt de private firmaer i ældreplejen: I forhold til de svenske erfaringer er det særligt interessant, at man i det ene tilfælde (Ångelholm) har oplevet, at den private leverandør med det billigste tilbud efterfølgende er gået konkurs.

Private jobcentre gik konkurs
I Gribskov Kommune fik firmaet Ramsdal A/S det fulde ansvar for alle arbejdsløse, men firmaet præsterede så ringe, at det skulle betale en bod.
I Køge stod det hollandske firma Agens fra 2008 for jobindsatsen for halvdelen af de arbejdsløse. Men resultaterne var så ringe, at Køge Kommune fyrede Agens, der siden gik konkurs i Danmark.

KORA har undersøgt de svenske og danske erfaringer med udlicitering

Citat:

"Analysens konklusion er klar"
Der eksisterer pt. ikke dokumentation for, at privat ældrepleje eller privat børnepasning generelt er bedre end de kommunale løsninger, hverken når det gælder økonomi, kvalitet eller tilfredshed blandt brugere og medarbejdere.

Det viser sig altså, at der hverken i Danmark eller Sverige hidtil er påvist nogen generel gevinst ved at lade private overtage opgaverne. 

Det er vigtigt at gøre sig klart, at der både inden for det offentlige og det private findes gode og dårlige leverandører. I stedet for at fastholde et sort-hvidt billede af offentligt eller private, bør der i langt højere grad sættes fokus på sammenhængen mellem den betalte pris og den faktisk leverede kvalitet.

Fremadrettet må der fremkomme dokumentationen af konkurrenceudsættelsens effekter. Det nytter ikke at tro, at den ene sektor er mere effektiv end den anden, hvis der ikke er dokumentation for det. Det har der hidtil hverken været på ældre-eller daginstitutionsområdet.

Den udtalelse som topchefen for ISS for nyligt er fremkommet med, står ifølge mig som tom luft, eftersom der ikke ligger beviser bag. Hvordan vil ISS sikre kvaliteten, og hvordan vil de skaffe besparelsen på de 12 milliarder kroner?

Er det en udtalelse topchefen for ISS er fremkommet med, blot for at tilfredsstille bestyrelsen i ISS samt deres aktionærer, ja det tror jeg på, indtil andet er bevist.

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Steen Andersen
Sektorformand