Medlemsmøde om budgetforlig i Allerød

I Allerød Kommune er der vedtaget et budgetforlig, der får konsekvenser for arbejdsvilkårene, og ansættelsesforholdene for både pædagoger og pædagogmedhjælpere.

I budgetforliget indgår et effektivitetskatalog, der indeholder forskellige elementer, omkring normerings- og tildelingsmodel, om åbningstid mm. Derudover er besluttet en rammebesparelse på 3 %. Dette tilsammen betyder, at der vil være mange medarbejdere i Allerød Kommune, herunder pædagoger og pædagogmedhjælpere, der vil får ændret i deres ansættelsesvilkår og andre igen vil blive afskediget.

Formålet med mødet vil være:

  • At give en kort information om budgetforligets indhold og konsekvenser. 
  • At give en kort status på BUPL og FOA forhandlings- og påvirkningsarbejde.
  • At informerer om proces og spilleregler omkring afskeds- og vilkårsændringer, herunder muligheden for bisidder.

og derudover vil to personale-juridiske konsulenter fra henholdsvis BUPL og FOA Nordsjælland orientere om dine individuelle rettigheder og muligheder som medlem, i det tilfælde at dine ansættelsesvilkår ændres eller du afskediges. 

Onsdag d. 22. oktober 2014
Kl. 17.30 til ca. 19.30
I Blovstrød Hallens store mødelokale

Der serveres en sandwich og en vand i forbindelse med mødet.

Dertil har vi brug for en forhåndstilkendegivelse på din deltagelse gerne senest fredag d. 17. oktober 2014, kl. 12.00.

Du kan tilmelde dig via  FOA Nordsjællands eller BUPL Nordsjællands hjemmeside eller via tillidsrepræsentanten på din institution. Dette gælder for både FOA og BUPL medlemmer.


Med venlig hilsen

Pernille Riis                                 Rie Hestehave
Næstformand BUPL Nordsjælland  Sektorformand FOA Nordsjælland