Medlemsmøde i dagplejen

Medlemsmøde for fritvalgsdagplejere i Helsingør

FOA Nordsjælland afholder et medlemsmøde for fritvalgsdagplejerne i Helsingør Kommune 26. januar 2011 kl. 19:00 i Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej, Helsingør

Vi vil gerne hjælpe jer med at  lave et netværk for fritvalgsdagplejere. Således at i kan bruge hinanden til faglig sparring. FOA Nordsjælland vil gerne træde til ved de situationer der måtte opstå, hvor vi kan bidrage med vores hjælp.

Vi kan ikke forhandle løn og hjælpe med overenskomstspørgsmål, men der er fortsat mulighed for:

  • At deltage i afdelingens medlemskurser gratis
  • Fag og arbejde—FOAs fagblad
  • FOA Nordsjællands lokale medlemsblad
  • Gruppeliv– og ulykkesforsikring
  • Hjælp hvis du får en arbejdsskade 
  • Deltagelse i faglige møder 
  • Rabatter, LO plus / forbrugsforeningen samt andre rabataftaler
  • Pensam (herunder er vi i gang med at udrede, hvilken betydning det får at blive fritvalgsdagplejer. Der vil blive orienteret om det på mødet)


Med venlig hilsen

Anne Marie Hestehave
Sektorformand
Pædagogisk sektor

Tilmeld dig hos sektorsekretær Maria Houkjær på mhou@foa.dk
senest den 21. januar 2011