Hillerød kommune nedsætter kilometertaksten

Vi har erfaret....

Kære medlem med arbejdsplads i Hillerød Kommune.

Vi har erfaret, at Hillerød kommune grundet besparelser har valgt, at nedsætte kilometertaksten fra kr. 3,56 pr. kørt kilometer til kr. 2,00 pr. kørt kilometer.

Skulle du være ansat således, at det i dit ansættelsesbrev fremgår, at du er ansat med bil, skal vi anmode dig om at tage kontakt til os på tlf. 4697 3390 – spørg efter Conny Brynjolf.

Hvis du ikke er ansat med bil, men alligevel i al almindelighed har anvendt dit køretøj i arbejdstiden er vi af den holdning, at ens bil er privat ejendom, som du derfor ikke bør stille til rådighed for din arbejdsgiver.

Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand