Kristian Gaardsøe
Skal vi undgå at sidde fast i hverdagsparadokser, der får budgetterne til at løbe løbsk, så er det bydende nødvendigt, at man i sundhedsvæsenet kommer på forkant af problemerne og indser, at langsigtede strategier er vejen frem.
Foto: Inge-Marie Krøier

Hverdagsparadokser – strategi eller quickfix?

Jeg undrer mig over hverdagsparadokser, som på forunderlig vis lever i bedste velgående. Det gælder også i sundhedsvæsenet. Det hele tager afsæt i det første paradoks – nemlig at mange politikere i Danmark ofte har fokus på regneark i stedet for at sidde med visionspapirer for landet, for borgerne og for velfærdssamfundet. Heldigvis er der lys i mørket, da nogle kommuner lægger strategi for fremtidens sundhedsvæsen.

[Bragt i Arbejderen 17.07.23]

Er der røde tal i regnearket, ligger det lige for at fyre i stedet for at hyre. Men fyres der, så betyder det færre ansatte og færre til opgaverne. Det påvirker arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser, og det presser medarbejderne. Heldigvis er der stadig politikere, som tænker langsigtet, lægger strategi og ifører sig ja-hatten for at skabe bedre vilkår og rammer.

I flere kommuner sker det desværre, at ældreplejens sygefravær eksploderer, udgifterne til vikarer løber løbsk, og man må sætte ind med besparelser, der resulterer i en utilsigtet dominoeffekt. Det har konsekvenser for arbejdsmiljøet blandt de ansatte, og smitter uvilkårligt af på den pleje og omsorg borgerne får. I FOA bliver vi af og til involveret, når arbejdsmiljøet er ved at gå i stykker og har manglet opmærksomhed. Paradokset er, at mange arbejdspladser først giver arbejdsmiljøet opmærksomhed, når det er blevet skidt.

Heldigvis er der kommuner som tænker langsigtet, og indtænker løsninger der tilgodeser de ansatte, borgerne og de pårørende. I Rebild Kommune har de eksempelvis oprettet et internt digitalt vikarbureau. Indsatsen handler også om at give medarbejderne frihed. De har udarbejdet appen Rebild Vikaren, som skal virke både fastholdende og rekrutterende. Her kan man som ansat tage flere vagter, eller man har mulighed for at afsætte en vagt, som andre kan byde ind på.

Appen (Simple Plan) gør, at de ansatte selv kan planlægge, hvornår på døgnet de ønsker at arbejde ved at byde ind på vagter. På den måde kan de ansatte tage vagter på tværs af plejecentrene og hjemmeplejedistrikterne. I øvrigt får de et ekstra tillæg, når de tager akutte udbudte vagter, også kaldet SOS vagter, og arbejder på søndage.

Samtidig er der tale om vikarer, som kender til og mestrer den forventede faglighed og kulturen i kommunen. På den måde sikrer de kontinuiteten og den gode service for borgerne. Det, at planlægningen af afløser- og vikardækningen foregår digitalt og frigiver tid, skaber ekstra ro for medarbejderne, borgerne og ikke mindst for planlæggerne. Samtidig bliver pengene i Rebild Kommune, arbejdskraften skal ikke findes i et dyrt vikarkorps på den anden side af kommunegrænsen. Det er win-win.

Paradoksalt, at nogle kommuner lykkes med bravour, når andre handler på bagkant og søger nødløsninger, når vikarbudgettet er overskredet. Først laver de en plan for at tiltrække medarbejdere, når det næsten er for sent. Tyr til nødtørftige quickfix som blot er et midlertidigt plaster på såret – aldrig en reel løsning.

Det kan undre, at man ikke lader sig inspirere af de kommuner, som går forrest! Rebild Kommune har netop fundet en løsning, der roses af både de ansatte og ledelsen, så må der være noget om snakken?

Skal vi undgå at sidde fast i hverdagsparadokser, der får budgetterne til at løbe løbsk, er det bydende nødvendigt, at man i sundhedsvæsenet kommer på forkant af problemerne og indser, at langsigtede strategier er vejen frem.

Et meget konkret eksempel gælder akutbilerne – dem er der nok af, men der mangler faglært personale, som kan køre dem. Hvis vi skal fremtidssikre Danmark, er det vigtigt, at vi som ansatte og borgere gør politikerne opmærksomme på hverdagens paradokser. Stopper op, giver meldingen videre, så de politisk valgte kan træffe mere kvalificerede beslutninger.

Og et sidste paradoks, så er der stadig kommuner med penge på kistebunden, men som ikke må bruge dem på grund af budgetloven. Lad os alle stoppe op, melde ud, når vi undrer os og sammen finde løsninger på hverdagens paradokser, så sundhedsvæsenet fremtidssikres.