Stor sum til medlem efter forhandling

Et medlem henvender sig for at få hjælp til en lønforhandling.

 

Det viser sig, at han mangler at få et løntrin fra oktober 2013 for deltagelse på diverse AMU kurser - som aftalt i forhåndsaftale i Københavns kommune.

 

Det er nu opgjort til den nette sum af kr. 28.784,49 og dertil renter på kr. 8.112,61. Dertil er der også pension på kr. 3.754,45 og renter af pension på kr.1.054,55 – alt i alt kr. 41.706,10 før skat. Endvidere skal der tillægges ferietillæg.

 

Udover det manglende løntrin er der så også forhandlet et køkkenleder funktionstillæg på plads - som har en værdi af kr. 11.200 om året i 31.03.00 niveau = kr.1.333,28 før skat, pension og ferietillæg.

 

Også her kunne det svare sig at være medlem af en rigtig fagforening.