Små OK-13 resultater for KLSere på ca. 400 kr. pr. måned

Overenskomst 2013 gav et magert resultat, konstaterer KLS-formand Ellen Pedersen:

De generelle lønstigninger giver 1,91 procent over de 2 år, som OK-perioden løber. For eksempelvis en fuldtidsansat KLSer på løntrin 20 betyder det, at hendes månedsløn stiger med 0,5 pct. eller ca. 100 kr. pr. 1. april 2013, som viser sig på juni-lønsedlen. Altså 300 kr. mere for april-juni.

1. oktober 2013stiger månedslønnen 0,2 pct. eller 40 kr. For medarbejdere i regionen dog + 0,21 pct. eller 42 kr.

1. januar 2014 øges lønnen 0,5 pct. eller 100 kr.

Og endelig stiger lønnen 1. oktober 2014 med 0,71 pct. eller 140 kr. pr. måned.

For vores egen overenskomst – rengøring, køkken, kantine, vaskeri m.v. – er det også småt:

Kommunale medarbejdere får hævet pensionsindbetalingen med 0,25 pct. - fra 12,75 til 13 pct.

Pension af arbejdstidsbestemte tillæg forhøjes fra 2 til 4 pct.

Rengøringsteknikere er indskrevet i overenskomsten og får et årligt kvalifikationstillæg på 3.800 kr.

Regions-ansatte KLSere får hævet pensionsprocenten med 0,15 pct. - fra 12,55 til 12,70 pct.

Pension af arbejdstidsbestemte særydelser forhøjes fra 2 til 4 pct.

Og hospitals-serviceassistenter får en lønstigning efter 6 års beskæftigelse til løntrin 23.

- De årlige lønstigninger på under 1 procent er så beskedne, at de dårligt kan følge med prisstigningerne på ca. 1,1 -1,2 pct. Så vores realløn falder lidt, siger fagforeningsformanden med beklagelse.