20 kr. ned i timen - og dobbelt så meget rengøring!

Jeg ku’ kun beholde jobbet – hvis jeg gik ca. 20 kr. ned i timen, og hvis jeg ville tage både min egen og min kollegas rengøring i tre etager.

- 53 timers rengøring skåret ned til 29 timer! Og så som natarbejde. Nej, så stoppede jeg 1. juni og meldte mig arbejdsløs!

Hanne Falk Andersen har aldrig fået klager i de 26 år, hun har gjort Vesterbros Bibliotek i Lyrskovgade rent.

- Københavns Kommunes udlicitering til det private firma Alliance+ fra oktober 2012 kalder jeg frasortering. Jeg var for gammel, for dyr og ikke fleksibel nok – fordi jeg nægtede at købe en mobiltelefon… så chefen ku få fat i mig, når det passede ham!

En kollega med to års anciennitet fandt min chef job til – men jeg blev afvist efter 26 års ansættelse!

Bare for vildt at sku’ knokle 43 pct. mere, få mindre i løn og miste alle sine rettigheder! siger Hanne Falk kort og klart i fagbladet KLS Nyt september-nr.

Deprimerende udlicitering - Da firmaet Alliance+ overtog rengøringsopgaverne på de 21 kommunale biblioteker, kulturhuse, museer og idrætsanlæg, fik Hanne Falk og rengørings-kollegaerne ikke nogen arbejdsplaner, de ku’ bruge. Hun blev så deprimeret af udliciteringen, at hun var sygemeldt i 2½ måned.

- Tilbage på jobbet fik jeg så en gammeldags kost til at gøre gulvet rent, fordi mopperne ikke duede. Jeg er en gammel, bitter kone nu, som de ville af med, fordi jeg var for dyr. Mine mange års anciennitet koster jo flere kroner i tillæg. Ingen takker mig for, at jeg måtte tage smertestillende piller mod ondt i ryggen efter mange års rengøring, siger Hanne Falk.

- Tænke sig at den udlicitering køres igennem af en overborgmester fra socialdemokraterne, der skulle tjene vores interesser som arbejdere…?

- Hvor mange af os 71 medarbejdere, der blev udliciteret, har mistet vores job nu? – Efter at have gjort rent for kommunen masser af år, er vi er mange, der blev røvrendt, da det grå guld blev kasseret, mener rengøringsassistent Hanne Falk Andersen.

Sagen tages nu op i Borgerrepræsentationen - 43 procent færre timer til at gøre kommunens institutioner rent betyder nedslidning, arbejdsløshed og dårligere kvalitet. Det skrev Dagbladet Arbejderen 6. august på baggrund af tal fra fagforeningen FOA/KLS.

Enhedslisten kræver nu svar fra overborgmester Frank Jensen (A) på Borgerrepræsentationens møde 22. august. - Da udliciteringen blev besluttet, fik vi at vide, det ikke ville gå ud over de ansattes arbejdsvilkår. At besparelsen handlede om stordriftsfordele. Nu kan vi se, det var usandt. Det er i høj grad de ansatte, der betaler prisen, siger Enhedslistens kulturordfører Allan Ahmad.


(Faktabox)

Udliciterings-fakta
1. oktober 2012 udliciterede København 71 kommunale rengøringsassistenter og specialarbejdere til det private rengøringsfirma Alliance+ i kulturhuse, biblioteker, idrætsanlæg og museer.

Det skete for at spare ca. 19 mio. kr., ved at lade et privat firma gøre rent for laveste pris for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Også Børne- og Ungdomsforvaltningen vil udbyde rengøringen af nybyggede skoler og børneinstitutioner til private firmaer.

Endelig har Københavns Kommune lagt planer for ”facility management” – som en omfattende pakkeløsning til et stort rengørings- og servicefirma, der skal stå for både rengøring, tekniske opgaver, service m.m. Så ca. 1.000 kommunale medarbejderes job går til private firmaer.

Udliciterings-planerne blev vedtaget 23. august 2012 med alle andre partier end Enhedslisten.