Andreas Keill og Thomas Brücker fra Hovedstadens Beredskab
Andreas Keill og Thomas Brücker appelerer til politikerne om at skabe ro omkring Hovedstadens Beredskab.

Appel til politikerne: Giv medarbejderne i Hovedstadens Beredskab ro til at udføre deres arbejde

Politikerne skal beslutte, om Hovedstadens Beredskab skal markedsafprøves. Udlicitering er en dårlig ide, mener tillidsfolkene. Der er ingen, der kan overtage de specialiserede opgaver eller gøre det billigere. Til gengæld skaber afprøvningen uro og usikkerhed blandt medarbejderne.

Hovedstadens Beredskab er en relativ ny enhed som opstod i 2016, efter man samlede 8 forskellige kommuners beredskaber. Gennem de seneste år har de leveret besparelser for 38 millioner kroner og samtidig sikret et robust og velfungerende beredskab.

Nu skal deres opgaver måske sættes i udbud og markeds-afprøves. Det frustrerer og ærgrer medarbejderne.

”Kollegaerne har leveret alt hvad, politikerne har krævet, og de har samarbejdet hele vejen. Politikerne får det ikke billigere, til gengæld skaber de uro i et nyt og ungt firma. Det er ikke givende”, siger Andreas Keil, der er fællestillids-suppleant i Hovedstadens Beredskab.

 

Det vil være at gamble med borgernes sikkerhed

De eneste der vil kunne byde på opgaven, er Falck, og her er der tvivl om, hvorvidt deres overenskomst er lovlig. I foråret 2018 blev der afsagt en EU-dom, der siger, at døgnvagter tæller for 24-timers arbejdstid, og at man kun må have 94 døgnvagter om året. Falck-medarbejdere har 103 vagter i deres overenskomst, som må antages at være ulovlig. Hovedstadens Beredskab overholder loven med 87 døgnvagter om året.

Hvis man laver en markeds-afprøvning, vil det ikke være på lige vilkår, da Falck kan byde ind med flere vagter, så det virker som om, man får mere for mindre. Det er bare ikke lovligt. Og ikke et reelt grundlag at sammenligne på.

Derudover er medarbejderne i Hovedstadens Beredskab stærkt specialiserede og trænende. ”De har kompetencer indenfor beredskabs-arbejde ved metro, havn og højhuse. Det kan man ikke bare gå ind og overtage. Det ville være at gamble med borgens sikkerhed”, siger fælles-tillidsrepræsentant Thomas Brücker. ”Vi har leveret besparelser både i 16 og 17. Medarbejderne har klappet hælene sammen og gjort det rigtig godt. Det bliver ikke billigere og slet ikke bedre. På 3 år har vi opfyldt alt, der er blevet bedt om, og vi har sikret et godt beredskab på trods”, fortsætter Thomas.

 

Markeds-afprøvning er dyrt og skaber uro

Hovedstaden Beredskab er oprettet som en paragraf 60-virksomhed. De bliver brugt, når der er flere kommuner, der i fællesskab skal løfte en opgave - som eksempelvis fælles beredskaber. Virksomheden får overdraget kompetencer fra de deltagende kommuner.

Da man slog hovedstadens og omegnskommunernes beredskaber sammen, besluttede politikerne at lave en entreprisestrategi, hvor de efter 2 år ville markeds-afprøve basis-mandskabet i den nye virksomhed. I 2017 blev det en del opgaver sendt i udbud. Her opdagede man, at det var billigere at beholde dem i virksomheden, og at servicen også ville være højere. Andreas og Thomas mener, at politikerne vil komme til samme konklusion, hvis de markeds-afprøver basis-mandskabet. Det er spild af penge og vil også koste en masse i form af usikkerhed og uro hos medarbejderne.

”Nok er nok. Medarbejderne mister gejsten. Hvorfor skal de arbejde så hårdt til ingen nytte eller anerkendelse. Giv os nu noget fred og ro. Vi fortjener at gøre de ting færdige, som er sat i søen. Så længe vi leverer, hvad politikerne kræver, så kan jeg ikke forstå, hvorfor vi skal igennem det her, siger Thomas.

”Vi er alle pissestolte af vores arbejdsplads og vil gerne blive ved med at levere, men det kan vi ikke, hvis vi bliver markeds-afprøvet", forklarer Andreas Keill.

Det er onsdag den 14. november, at politikerne skal tage stilling til fremtiden i Hovedstadens Beredskab. Thomas Brücker, Andreas Keill og alle deres kollegaer håber, politikerne stemmer nej til en markeds-afprøvning. Omegnskommunerne har fået et mere specialiseret beredskab, og vi har alle et beredskab, vi kan være stolte af. Lad os krydse fingre for, at politikerne lytter.