FOA støtter jernbanefolkene

FOA støtter kravene om ordentlige arbejdsvilkår for DSB-ansatte

DSB har opsagt alle lokale aftaler med Dansk Jernbaneforbund efter, at Arbejdsretten har sagt god for, at DSB kan komme ud af den offentlige overenskomst med Dansk Jernbaneforbund ved at melde sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri.

 

Lokomotivførere og togpersonalet har i flere omgange holdt faglige møder som følge af situationen. DSB ønsker at slippe af med store dele af medarbejderindflydelsen, hvor bl.a.  tillidsrepræsentanterne har haft medindflydelse på den rullende vagtplanlægning.

 

”Sagen med DSB er desværre slet ikke enestående,” mener FOA-formand Mona Striib.

 

”FOA har også mødt en række nye arbejdsgiverkrav, når det gælder arbejdstiden. Vi har værget for os ved overenskomstforhandlingerne ved både OK-15 og OK-18, men man fornemmer et mønster. Lærerlockouten i 2013 resulterede i en markant ringere arbejdstidsaftale for lærerne. Vi ser aktuelt, at medarbejderne på nogle skoler og gymnasier, ikke kan få betalt deres spisepause, selvom det var, hvad vi aftalte ved overenskomstforhandlingerne i foråret. Og nu vil DSB af med en stor del af de henved 100 lokale aftaler, de har med jernbanepersonalet. Men kravet om fair arbejdstidsaftaler og medarbejderinddragelse er også vores krav,” siger forbundsformand Mona Striib.

 

Hun understreger, at det er meget vigtigt, at de faglige organisationer står sammen i disse sager.

 

”Hvis det lykkes DSB og Dansk Industri at køre medarbejderne over, for eksempel ved at fjerne medarbejderinddragelsen, hvem er så de næste,” spørger hun.

 

 

Her er FOAs støtteudtalelse:

 

Til Dansk Jernbaneforbund:

 FOA støtter kravene om ordentlige arbejdsvilkår for DSB- ansatte

Fra hele FOA sender vi hermed vores støtte til Dansk Jernbaneforbund. Der er ingen tvivl om, at det er svære forhandlinger, som finder sted, efter at DSB ensidigt har opsagt alle lokalaftaler i forbindelse med overgangen til den private overenskomst.


Det er en beslutning, som risikerer at svække indflydelse på arbejdslivet og forringe arbejdslivet for tusindvis af ansatte, hvis ikke der findes en løsning i forhandlingsrummet, som begge parter er tilfredse med.  


Dansk Jernbaneforbunds medlemmer løser hver dag, året rundt og døgnet rundt en vital opgave for Danmark. En grundlæggende forudsætning for at denne opgave løses bedst muligt er ordentlige arbejdsforhold og arbejdstidsregler for medarbejderne. 


Derfor skal vi fra FOA opfordre til, at man viser respekt og lytter til medarbejdernes krav om ordentlige arbejdsvilkår.

 

På FOAs vegne

Forbundsformand Mona Striib