Pressemeddelelse

Ingen må udskrives til utilstrækkelig hjælp

Der bør være en fast procedure, som sikrer, at Aarhus Universitetshospital ikke udskriver en svækket borger til eget hjem, før Aarhus Kommune har etableret et nødkald i hjemmet. Enten må hospitalet beholde borgeren til kommunen har etableret nødkaldet, eller også må kommunen give borgeren døgnpleje på et såkaldt Akuttilbud, indtil nødkaldet er på plads.  

Århus Stiftstidende beskriver fredag d. 20. oktober, hvordan Aarhus Universitetshospital behandler en 97-årig mand for lungebetændelse og udskriver den svækkede mand til fuld hjemmepleje. Men da det tager Aarhus Kommune fem dage at etablere et nødkald, kunne den ældre borger to nætter i træk ikke tilkalde hjælp, da han faldt, men lå på gulvet til hjemmeplejen kom om morgenen. Den ældre mand blev så genindlagt, nu med både lunge- og blærebetændelse, og døde kort efter af hjertestop.

Det er en tragisk sag, og det må ikke kunne ske, at en borger på den måde kan havne i et livsfarligt tomrum mellem det regionale hospital og den kommunale pleje.  De ansvarlige i de to sektorer må kunne etablere faste procedurer, der sikrer, at hospitalet kun udskriver patienter til plejetilbud, der er tilstrækkelige.

 

Inge Jensen Pedersen
Afdelingsformand for FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58
8260 Viby J