SOSO-tillidsrepræsenant Hanne Staal
SOSU-tillidsrepræsentant Hanne Staal er blevet fyret af firmaet Forenede Care, efter hun klagede til Embedslægen over plejen i Plejeboligerne Bøgeskovhus.
Foto: Niels Åge Skovbo

Pressemeddelelse: Privat plejehjem vil fyre kritisk tillidsrepræsentant

Firmaet Forende Care vil fyre SOSU-tillidsrepræsentant Hanne Staal, efter hun klagede til Embedslægen. Hanne Staal klagede, fordi hun og hendes kollegaer oplever, at plejen i Plejeboligerne Bøgeskovhus i Århus er uacceptabel.

- Jeg og andre har flere gange klaget til ledelsen uden resultat. Og så er det min pligt som autoriseret social- og sundhedsassistent at gå til embedslægen, når der mangler tid, så der for eksempel er rod med medicinen, siger Hanne Staal.

Alligevel vil firmaet Forenede Care nu fyre Hanne Staal og henviser direkte til, at hun har henvendt sig til Embedslægen. Forenede Care har drevet plejeboligerne siden 1. september 2014, efter Århus Kommune besluttede at udlicitere Bøgeskovhus.

FOA Århus mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om privatansattes ytringsfrihed, når de udfører en opgave, som en offentlig myndighed har udliciteret.

Hvis Århus Kommune stadig drev Bøgeskovhus så var sagen nemlig klar. Justitsministeriet har fastslået, at offentligt ansatte har ytringsfrihed omkring deres arbejde.

- Og åbenheden er vigtig, fordi offentligt ansatte jo arbejder for alle borgeres skattepenge og ofte hjælper personer, der kan have svært ved at forsvare sig selv som for eksempel demente, udviklingshæmmede og børn, forklarer FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Men når en kommune udliciterer en opgave, så mister de ansatte pludselig de rettigheder, som Justitsministeriet giver i sin vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed.

- Det er helt urimeligt overfor både de ansatte, de berørte borgere og skatteyderne, mener Inge Jensen Pedersen.

Hun ønsker en lovgivning, der kræver, at det altid skal indgå i en offentlig myndigheds udbudsbetingelser, at et privat firmas ansatte skal have de samme rettigheder, som Justitsministeriets vejledning beskriver, når de privatansatte udfører opgaver for den offentlige myndighed.


Yderligere oplysninger og kommentarer:
Tillidsrepræsentant for social- og sundhedspersonalet på Bøgeskovhus Hanne Staal 2295 9100
Formand for FOA Århus Inge Jensen Pedersen 4028 7178