Debatindlæg: Omprioriteringsbidrag kan presse dyr udlicitering igennem

Mange af landets borgmestre – også flere lokale – har advaret om, at det nye regeringsgrundlags såkaldte omprioriteringsbidrag på 1 % af de kommunale udgifter vil betyde massive nedskæringer, som vil ramme borgerne.

Borgmestrene har ret. Og det har borgmestrene ikke mindst, fordi en lang række statslige regler forhindrer, at kommunerne fjerner unødvendigt bureaukrati. Det kan derfor blive uhyre svært for kommunerne at skære så meget i udgifterne, uden at de sænker serviceniveauet.

Et eksempel er statens krav om, at kommunerne skal sikre borgerne et valg mellem private firmaer og det offentlige, når det gælder hjemmepleje og praktisk hjælp i hjemmet. Kravet betyder, at social- og sundhedspersonalet ikke sammen med den ældre løbende kan vurdere behovet for pleje og hjælp. I stedet skal en kommunal visitator tildele de enkelte ældre en række ydelser – eksempelvis påsætning af støttestrømper eller hjælp til toiletbesøg - som er nøje beskrevet og prisfastsat. Og når den ældres behov ændrer sig, hvad de jo løbende gør, ja så skal visitatoren vurdere behovene på ny. Proceduren er både dyr, langsom og bureaukratisk, men nødvendig, når ældrepleje skal være en vare, som private firmaer skal kunne levere.

Desværre kræver det nye regeringsgrundlag også flere udliciteringer, som vil betyde endnu mere dyrt bureaukrati. Udliciteringer kræver nemlig store ressourcer til at udarbejde udbudsmateriale og bagefter kontrollere de private firmaers indsats. Ligesom en lang række kommuner for nylig har erfaret, at det hurtigt kan koste dyrt at rydde op efter private plejefirmaer, som er gået konkurs.

Det vil være tragisk, hvis et omprioriteringsbidrag frister nogle kommuner til at gennemføre udliciteringer og acceptere billige, men tvivlsomme tilbud, der udløser store efterregninger.

Men forhåbentlig afviser kommunerne og et folketingsflertal både omprioriteringsbidraget og regeringens krav om flere udliciteringer.

Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen
FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58
8260 Viby J