Pressemeddelelse

FOA Midtjylland: Dagpengeforlig fodrer hunden med egen hale

Det nye dagpengeforlig har grundlæggende et stort problem: de ledige skal selv betale for nogle mindre forbedringer af et dagpengesystem, som alle kan se ikke fungerer. Politikerne fodrer hunden med dens egen hale, og det er ikke rimeligt. I stedet burde politikerne rydde op i deres eget rod og finde alle de nødvendige penge på finansloven. Det mener FOA afdelingerne i Region Midtjylland.

Siden dagpengereformen i 2010 blev vedtaget af Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Radikale og Liberal Alliance, er 60.000 mennesker smidt ud af dagpengesystemet. I opinionsmålinger har klare befolkningstal krævet forbedringer, så politikerne var presset til at gennemføre ændringer, så færre falder ud.

Men det er usympatisk, at tre karensdage skal være med til at finansiere ændringerne. Ledige lider i forvejen under, at dagpengene dækker en mindre og mindre del af de lediges løntab, og karensdagene forværrer den situation.

Det er også meget problematisk, at nyuddannede dimittender skal leve af en væsentlig lavere dagpengesats, hvis de ikke er forsørgere. Nyuddannede får nemlig hurtigt meget større leveomkostninger end elever og studerende, fordi de ryger ud af billige studieboliger og også mister studierabatterne på for eksempel kollektiv trafik.

Det nye dagpengeforlig kommer, efter Dagpengekommissionens rapport, der udover en række konkrete forslag indeholder lommepsykologiske fornærmelser af de ledige. Ifølge Dagpengekommissionen mangler ledige selvkontrol, de overvurderer sig selv og udskyder nødvendige handlinger. Det er utroligt, at økonomerne i kommissionen tror, at de kan tillade sig at lave platte, generaliserende og nedladende psykologiske profiler af mennesker, der blot har været så uheldige at miste deres arbejde.

Men denne arrogante attitude over for ledige kan måske være med til at forklare, hvorfor det nye dagpengeforlig lader de ledige selv betale en stor del af forbedringerne.

FOA afdelingerne i Region Midtjylland ved
FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen, tlf.: 26313190