Pressemeddelelse: Samsø Kommune krænker ytringsfriheden

FOA Århus klager nu til Folketingets Ombudsmand, fordi fagforeningen mener, at Samsø Kommune har krænket et medlems ytringsfrihed.

Samsø Kommune gav nemlig et FOA-medlem en såkaldt tilrettevisning, fordi hun offentligt havde kritiseret besparelser i den kommunale ældrepleje, hvor hun arbejdede. Det skete i to læserbreve, som blev bragt i et lokalt medie, Samsøposten.

- Det er naturligvis vigtigt, at skatteborgerne kan få oplysninger om, hvad der sker med deres penge, og derfor skal offentligt ansatte kunne ytre sig om deres arbejde. Det gælder selvfølgelig også, når der sker besparelser, understreger Kirsten Normann Andersen, der er formand for FOA Århus, som organiserer FOA-medlemmerne på Samsø.

Fagforeningen vurderer, at tilrettevisningen strider mod Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som blandt andet fastslår, at offentligt ansatte har ”en vidtgående frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål”, og at den slags ytringer ikke kan ”danne grundlag for, at ledelsen – i kraft af sin almindelige ret til at lede og fordele arbejdet – anvender de såkaldte negative ledelsessanktioner”.

FOA Århus har derfor opfordret Samsø Kommune til at trække tilrettevisningen tilbage, men det har kommunen afvist.

- Nu beder vi ombudsmanden gribe ind, så Samsø Kommune forstår, at kommunen ikke må straffe sine ansatte, fordi de siger deres mening offentligt, siger Kirsten Normann Andersen.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen: 2631 3190