Debatindlæg: Hvem skal kontrollere G4S?

Hvordan vil Midttrafik sikre, at vagtselskabet G4S rent faktisk kontrollerer, det aftalte antal bybusser, når selskabet fra 1. august 2013 overtager en del af den århusianske billetkontrol?

Spørgsmålet er uhyre relevant, fordi Midttrafik i øjeblikket betaler adskillige billetkontrollører løn for IKKE at kontrollere busser og har rejst sager mod dem.

Trafikselskabet hævder, at kontrollørerne ikke har været i de busser, som de har fortalt, at de har kontrolleret. Mens FOA Århus mener, at Midttrafik forfølger fagligt aktive.

Under alle omstændigheder har de mange sager imidlertid vist, at trafikselskabet mangler troværdige redskaber til at overvåge billetkontrollen. Eksempelvis har Midttrafik påstået, at en bus ikke var kontrolleret, selvom kontrollørerne beviseligt havde udskrevet en bøde i bussen!

Trafikselskabet skylder derfor offentligheden en forklaring på, hvordan de vil kontrollere, at de århusianske skatteborgere får den billetkontrol, som de nu skal betale G4S for at udføre. For det er vel ikke sådan, at Midttrafik først på et tyndt grundlag mistror sine egne ansatte så meget, at skatteborgerne skal betale dem for ikke at kontrollere busser. Og at trafikselskabet så bagefter har blind tillid til et privat firma, der derfor kan skovle borgernes penge ind på sin konto, uden at Midttrafik kan gennemføre en effektiv kontrol af firmaet?

Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen
FOA Århus
Christian X´s vej 56-58
8260 Viby


Yderligere oplysninger og kommentarer:
Formanden for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen 2631 3190