Pressemeddelelse: FOA Århus melder Midttrafik til Datatilsynet

Fagforeningen FOA Århus har klaget til Datatilsynet, fordi fagforeningen mener, at Midttrafik har overtrådt persondataloven.

FOA Århus har sendt to klager på vegne af i alt fem billetkontrollører, som Midttrafik kører tjenestesager mod. Midttrafik har senere rejst lignende sager mod yderligere 4 kontrollører.

- Tjenestesagerne er i sig selv særdeles tvivlsomme, men de er desuden konstrueret på et ulovligt grundlag, mener FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen.

Midttrafik beskylder billetkontrollørerne for fusk med kontroller og uretmæssig brug af cpr.-registret, mens FOA Århus mener, at trafikselskabet forfølger fagligt aktive. Trafikselskabet byg-ger tjenestesagerne på data, som kommer fra billetkontrollørernes arbejdsredskaber, de hånd-holdte computere PDA’erne samt GPS-systemet, som Midtttrafiks datterselskab Busselskabet Århus Sporveje benytter og endelig cpr.-registret.

Midttrafik bruger de elektroniske data til overvågning af billetkontrollørernes færden, hvilket ikke er formålet med hverken PDA’erne, GPS-systemet eller cpr.-registret. Og overvågningen sker uden, Midttrafik har orienteret sine medarbejdere om, at de elektroniske data ville blive brugt til at kontrollere dem. Derfor strider Midttrafiks kontrol med persondataloven, vurderer FOA Århus.

- Vi opfordrer til, at Datatilsynet påtaler Midttrafiks praksis og giver selskabet en straf, der vil virke afskrækkende, siger Kirsten Normann Andersen.


Yderligere oplysninger og kommentarer:
Kirsten Normann Andersen 2631 3190