Pressemeddelelse: FOA Århus rejser SMS-sag overfor borgmester

Fagforeningen FOA Århus vil nu vide, om Århus Kommune fremover er parat til tjekke de ansattes SMS-beskeder, hvis kommunen har udstyret dem med en mobiltelefon. Det sker fordi tre kranførere på den kommunalt ejede Århus Havn blev bortvist, efter havnens ledelse havde konfiskeret deres telefoner og læst deres SMS’ er.

- Den slags er næppe lovligt, og der er under alle omstændigheder tale om, at havneledelsen alvorligt har krænket de ansattes privatliv, mener FOA Århus formand, Kirsten Normann Andersen.

FOA Århus vil rejse SMS-spørgsmålet i kommunens centrale samarbejdsudvalg, FællesMed, hvor borgmester Jakob Bundsgaard er formand. Borgmesteren er også formand for havnens bestyrelse og godkendte, at havneledelsen tjekkede kranførernes SMS’er.

FOA Århus har en del medlemmer i blandt andet ældreplejen, som Århus Kommune har udstyret med mobiltelefoner, de ansatte også må bruge privat. Kirsten Normann Andersen vurderer, at det er sket, fordi den ordning har været lettest at administrere for kommunen. Og hun understreger, at ordningen ikke giver de ansatte gratis telefoner, da de betaler over skatten.

- Hvis de ansatte så også risikerer, at deres arbejdsgiver snager i deres mest private SMS’ er, så er det altså ikke noget særligt attraktivt mobilabonnement, mener Kirsten Normann Andersen.

Hun vurderer, at SMS-sagen kan få store konsekvenser, hvis den ikke ender med, at ansatte fremover kan have deres SMS’er i fred.

- Så må vi og andre fagforeninger jo advare mod den slags telefonordninger, også selvom det vil gøre hverdagen på arbejdspladserne en del mere besværlig og mindske effektiviteten, siger FOA Århus-formanden.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Formanden for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen 2631 3190