Pressemeddelelse: Stop højreekstrem demonstration

FOA Århus foreslår nu, at Aarhus Kommune gør det svært for højreekstremister at demonstrere i byen. Opfordringen kommer, fordi danske og udenlandske højreekstremister vil demonstrere i Århus d. 31. marts.

Højreekstremistiske grupper har tidligere overfaldet tilfældige borgere fra etniske minoriteter, og deres sikkerhed vil være truet, hvis højreekstremister får lov at demonstrere, vurderer fagforeningen

- FOA Århus har mange medlemmer fra etniske minoriteter, og udviklingen bekymrer os, forklarer afdelingsformand Kirsten Normann Andersen, som også mener, at en højreekstrem manifestation vil skade Århus ry i både Danmark og udlandet.

FOA Århus foreslår i en henvendelse til Aarhus Byråd, at Aarhus Kommune afviser at lade højreekstremi-ster demonstrere på kommunale arealer som eksempelvis i Mølleparken. Og at byrådet opfordrer politiet til at anvende den såkaldte lømmelpakke og udlændingelovgivningen, på samme måde som flere landspo-litikere før klimatopmødet opfordrede til, at politiet brugte lovgivningen mod klimaaktivister.

Lømmelpakken gør det muligt at gennemføre administrative og præventive anholdelser, hvor politiet i op til 12 timer kan frihedsberøve folk, der ”giver anledning til fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed”. Politiet kan således tilbageholde både danske og udenlandske højreekstremister, ligesom politiet med udlændingeloven i hånden administrativt kan ud- og afvise udenlandske højerekstremister ved grænsen.

Fagforeningen mener, at Aarhus Kommune bør bruge en tilsvarende begrundelse og nægte at udlåne kommunale arealer til højreekstremisterne, fordi enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed vil være tru-et omkring arealerne, som bør være tilgængelige for alle byens borgere.

- Vi håber, at Aarhus Byråd vil tage yderligere initiativer, som kan forhindre overfald på byens borge-re og forbedre byens ry både i udlandet og herhjemme, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun understreger, at FOA Århus støtter byrådets initiativ ”Århus hylder tolerancen” d. 21. marts og vil opfordre sine medlemmer til at deltage, ligesom fagforeningen vil anbefale den demonstration, som ”År-hus for mangfoldighed” holder den 31. marts.

Brevet til Aarhus Byråd ved borgmester Jacob Bundsgaard er udsendt sammen med denne pressemedde-lelse.


Yderligere oplysninger og kommentarer:
Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen, 2631 3190

Brevet til Aarhus byråd