Pressemeddelelse: Skatteyderne betaler for nepotisme på fødeafdeling

FOA Århus opfordrer nu til, at Region Midtjyllands direktion griber ind overfor afdelingsledelsen på Aarhus Universitetshospitals fødeafdeling. Her har afdelingsledelsen med chefjordemoderen i spidsen besluttet at nedlægge en række assistentstillinger for at lade jordemødre overtage assistenternes arbejde i akutmodtagelsen.

- I en tid med mange ledige – også blandt jordemødre – ligner det ren nepotisme, at afdelingsledelsen ansætter dyr arbejdskraft til at udføre assistentopgaver som for eksempel oprydning på undersøgelsesstuer, siger formanden for Social- og sundhedssektoren i FOA Århus, Jette Ohlsen, som mener, at afdelingsledelsens beslutning er spild af skatteborgernes penge.

SOSU-assistenternes tillidsrepræsentant Conni Markussen er rystet over, at afdelingsledelsen vil ansætte jordemødre til assistentarbejde.

- Vi har i årevis haft en helt klar ansvars- og arbejdsfordeling mellem jordemødre og SOSU-assistenter. Vi assisterer jordemødrene, og der er ingen saglig grund til at jordemødre skal assistere jordemødre, understreger hun.

FOA Århus har forgæves protesteret til afdelingsledelsen og bedt dem ændre deres beslutning. Fagforeningen har derfor skrevet til regionsdirektør Bo Jonansen samt sundhedsdirektør Ole Thomsen og bedt om et møde. FOA Århus mener, at afdelingsledelsens beslutning strider mod regionens såkaldte LEON-princip, Laveste Effektive Omsorgs Niveau, der handler om, at samfundet skal have mest mulig sundhed for pengene.

- Princippet sikrer, at personalets kompetencer og skatteydernes penge bliver brugt optimalt, og derfor bør Region Midtjyllands direktion gribe ind overfor afdelingsledelsen, mener Jette Ohlsen.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Formanden for Social- og sundhedssektoren i FOA Århus, Jette Ohlsen 2631 3191
Tillidsrepræsentant for SOSU-assistenterne på fødeafdelingen, Conni Markussen 2081 6332