FOA: Rådmand hælder benzin på bålet

FOA Århus undrer sig over, at social- og sundhedsrådmand Thomas Medom i P4 Østjylland lover, at Århus Kommunen vil etablere fuld vikardækning på de plejecentre, hvor medarbejderne strejker, men hvor der er nødberedskaber.

- I FOA Århus arbejder vi hårdt på at finde løsninger, så de ældre kan få bedre forhold, og så pleje-personlet vil genoptage arbejdet. Derfor er det ærgerligt, at rådmanden hælder benzin på bålet, når han melder ud, at vikarer skal overtage strejkeramt arbejde, siger afdelingsformand Kirsten Normann Andersen.

Hun undrer sig også over, at rådmanden nu vil etablere en vikardækning, som plejepersonalet kun kan drømme om til hverdag.

- Normalt er der jo ikke fuld vikardækning, hvis medarbejdere for eksempel er syge, men hvis råd-manden er parat til at love fuld vikardækning fremover, så bliver det sikkert lettere at finde en løs-ning på plejepersonalets utilfredshed, vurderer Kirsten Normann Andersen.


Yderligere oplysninger og kommentarer:

Formanden for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen 2631 3190