Pressemeddelelse: FOA Århus siger nej til OK-resultatet

FOA Århus opfordrer til, at fagforeningens privatansatte medlemmer afviser det mæglingsforslag for det private arbejdsmarked, som nu skal til afstemning. Det er en enig FOA Århus bestyrelse, som vurderer, at OK-resultaterne er for ringe.

Forligene giver lønstigninger på godt et par procent, der bliver udbetalt over de næste to år.

- De meget små lønstigninger vil næsten helt sikkert betyde et reallønsfald. Og forligene vil ramme de ufaglærtes købekraft ekstra hårdt, da deres lønudvikling bliver særligt lav, forklarer afdelings-formand Kirsten Normann Andersen.

Et andet kritikpunkt er, at et delforlig, DI-forliget på SOSU-området, vil etablere en sundhedsordning på området.

- Det betyder, at medlemmerne via overenskomsten skal betale for sundhedsydelser, som det offentlige burde tilbyde alle borgere, der har brug for dem, mener Kirsten Normann Andersen.

FOA Århus’ privatansatte medlemmer arbejder især i såkaldte fritvalgsfirmaer på ældreområdet, i vikarbureauer og i private daginstitutioner. Medlemmerne modtager i disse dage afstemningsmaterialet, og afstemningen skal være afsluttet 16. april.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen, 2631 3190