Pressemeddelelse: FOA Århus opretter vikarformidling

Fagforeningen FOA Århus etablerer nu en vikarformidling, der skal hjælpe afdelingens ledige medlemmer i arbejde.

Den triste baggrund er, at fagforeningen lige nu har 85 medlemmer, som står til at miste deres dagpenge i 1. halvår af 2013, heraf 14 allerede i januar. I alt 466 FOA Århus-medlemmer er ledige.

- I en situation, hvor dagpengeperioden er kort, og akutjob-ordningen har vist sig utilstrækkelig, må vi gøre noget ekstra for vores ledige medlemmer, siger Kirsten Normann Andersen, der også mener, at de alt for mange nyuddannede ledige gør en særlig indsats nødvendig, så de unge kan få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

2. januar 2013 starter FOA Århus sin vikarformidling, hvor interesserede arbejdsgivere kan henvende sig, hvis de mangler vikarer på for eksempel ældreområdet. Formidlingen bliver gratis for arbejdsgiverne, der samtidig vil få vikarer, som passer til stillingerne og er topmotiverede, fordi fagforeningen kender sine medlemmer.

- Vi tager en grundig snak med de ledige, så vi kan lave det helt rigtige match mellem den enkelte ledige og den enkelte arbejdsplads, forklarer Kirsten Normann Andersen.


Interesserede arbejdsgivere
FOA Århus har forhørt sig hos arbejdsgiverne, inden fagforeningen besluttede at oprette vikarformidlingen og flere, blandt andre Sundhed og Omsorg i Århus Kommune, har været positive over for initiativet.

- Det er dejligt, at arbejdsgiverne på denne måde vil støtte, at de ledige får flere jobmuligheder, me-ner Kirsten Normann Andersen.

Hun mener, at ledige generelt har det svært, når de skal genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet, fordi det er lettere at få arbejde, hvis man i forvejen har et job.

- Derfor kommer de ledige jobs i en krisetid let til at gå på skift mellem folk, der allerede har et ar-bejde, og jeg håber, at vores initiativ vil betyde, at flere ledige medlemmer kan få vikarjobs, så de kan få en tilknytning til nogle arbejdspladser, siger Kirsten Normann Andersen.


Yderligere oplysninger og kommentarer:
Kirsten Normann Andersen, mobil 2631 3190