Pressemeddelelse

FOA advarer sygehuspersonalet mod at løbe stærkere

Den regionale spareplan vil betyde, at personalet på de århusianske hospitaler skal løbe stærkere. Syge-husene får nemlig samlet set flere opgaver, men ikke tilsvarende flere penge.
Et øget tempo kan ikke undgå at få konsekvenser for patientbehandlingen, hvor risikoen for fejl og mangler vil stige, hvis arbejdstempoet endnu en gang bliver presset i vejret, siger formanden for FOA Århus Kirsten Normann Andersen. Hun opfordrer til, at personalet ikke lader sig presse, men i stedet kræver, at ledelserne prioriterer mellem opgaverne.


En af spareplanens løsninger er, at sygehusene gennemfører flere ambulante behandlinger og reducerer indlæggelsestiden. Det kræver et øget samarbejde med kommunerne, som skal modtage ældre og andre patienter, der har brug for hjælp, når de har forladt sygehuset.
Men kommunerne opruster jo ikke ligefrem på ældreområdet. I Århus gennemfører kommunen sto-re besparelser. Det hænger ikke sammen, og svage borgere uden tilstrækkeligt netværk risikerer at falde ned mellem de regionale og kommunale stole, advarer Kirsten Normann Andersen.

Spareplanen betyder, at Århus Universitetshospital skal nedlægge 40 medicinske sengepladser.
Jeg frygter, at det enten vil betyde overbelægning, eller at patienter bliver udskrevet, før kommunerne er parat til, at tage imod dem, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun anerkender, at spareplanen lægger op til store besparelser på de arbejdsfunktioner, der ikke direkte har med patientbehandlingen at gøre.
Det er positivt, at regionen vil spare på de bureaukratiske funktioner og for eksempel slår ledelser-ne på Skejby og Århus Sygehus sammen, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun mener dog, at besparelserne på patientbehandlingen er alt for store og peger på, at regionen burde sætte store projekter som byggeriet af Det Nye Universitetshospital, Elektronisk Patient Journal og Den Danske Kvalitetsmodel i bero, hvis staten ikke vil bevilge flere penge.