Pressemeddelelse

FOA: Kommunale kongedømmer skader spareproces

FOA Århus advarer mod, at de kommunale spareplaner i Århus opdeler den kommunale økonomi i små kon-gedømmer, hvor hver magistratsafdelings økonomi er isoleret fra de andres. Advarslen kommer i fagforenin-gens høringssvar til budgetforliget og de særlige besparelser på socialområdet, det såkaldte katalog B.
- Sparerammer for de enkelte magistrater skaber let grønthøsterbesparelser, mens fokus bør være på at finde bureaukratiske funktioner, som kan undværes, siger formanden for FOA Århus, Kirsten Nor-mann Andersen.
FOA Århus ser katalog B som et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis de enkelte magistraters økonomi ses isoleret fra hinanden. Sociale forhold og Beskæftigelse skal alene betale for, at behovene på det specialisere-de specialområde er steget voldsomt. Der er urimeligt og gør besparelserne i katalog B særligt alvorlige.
Fagforeningen mener, at byrådspolitikerne får det bedste antibureaukratiske fokus, hvis de ser kommunens økonomi som en helhed, blandt andet fordi en løsning ofte kan være at spare på bureaukratiske arbejdsfunk-tioner ved at samle dem på tværs af magistraterne.
FOA Århus glæder sig i høringssvaret over, at byrådspolitikerne vil spare mere på bureaukrati, end de ellers havde planlagt. Samtidig konstaterer fagforeningen dog, at alt for mange besparelser i forliget rammer bor-gerne og opfordrer politikerne til at finde alle besparelserne på bureaukrati.
- Der er mange uudnyttede bureaukratibesparelser i FOA Århus’ og andres spareforslag. Og politikerne kan let finde flere, hvis de har fokus på, hvor der er mest bureaukrati og ikke på, hvad sparekravene er til de enkelte magistrater, mener Kirsten Normann Andersen.
FOA Århus høringssvar til budgetforliget og katalog B er udsendt sammen med denne pressemeddelelse.