Stort ja-flertal i FOA Århus

Blandt de FOA Århus-medlemmer, der deltog i afstemningen om OK24, stemte et markant flertal JA!

83% stemte ja, mens 17% stemte nej. Sådan var fordelingen blandt de kommunalt ansatte FOA Århus-medlemmer, der stemte om OK24 – den nye overenskomst på det offentlige område. Blandt de regionalt ansatte stemte 80,1% ja og 19.9% nej.

I alt 65,8% af de stemmeberettigede FOA Århus-medlemmer havde lyst til at være medbestemmende og afgav derfor deres stemme. Det er lidt mindre end landsgennemsnittet på 67,07. Derfor er FOA Århus heller ikke vinder af de 30.000 kr., FOA på landsplan havde udlovet til den lokale fagforening med højeste stemmeprocent, og som FOA Århus ville have brugt på en fredagsbar for medlemmerne.

Men FOA Århus stemmeprocent er høj sammenlignet med sidste overenskomstafstemning i 2021, hvor 54,5% af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Dengang var fordelingen 76% ja og 24% nej blandt de FOA Århus-medlemmer, der stemte.

FOA Århus formand Mette Fuglsig Schjødt er da også glad for, at næsten to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer stemte denne gang:

- Det er meget positivt, at så mange har taget stilling til deres løn- og arbejdsforhold – uanset om stemmen var ja eller nej. Det viser nemlig en stor interesse for OK-resultatet. Og det er dét, der gør FOA stærkt – både i forbindelse med næste overenskomstforhandling, og når vi i øvrigt skal forhandle med arbejdsgiverne, siger hun.